Boharyně

503 23, Boharyně, Tel.: +420 495 444 126, ouboharyne@volny.cz
Boharyně/Společnost - Boharyně
V obci se nachází spojená základní a mateřská škola, kterou navštěvuje průměrně 50 dětí. Ke škole přiléhá areál TJ Bystřice s fotbalovým hřištěm a malým hřištěm pro míčové hry. Ve fotbale hraje TJ Bystřice Boharyně III. třídu okresního přeboru. Občanskou vybavenost doplňuje prodejna potravin a pošta. Ke kostelu ve středu vesnice přísluší hřbitov na jejím západním okraji.

O společenský život se starají 3 sbory dobrovolných hasičů – SDH Boharyně, SDH Trnava a SDH Zvíkov. V obci působí i Svaz zahrádkářů a Myslivecké sdružení.

První písemná zmínka o obci Boharyně pochází z roku 1355; ostatní části obce jsou připomínány až z pozdější doby. Zdejší škola byla založena v roce 1730.
Boharyně je samostatnou obcí od roku 1850. Tehdy, jako důsledek revoluce v roce 1848, se po zrušení vrchnostenských úřadů staly základními jednotkami státní správy obce. V tu dobu k ní již patřila východně ležící osada Homyle. V roce 1976 byla k Boharyni přičleněna původně samostatná obec Trnava a stejně tak i Zvíkov (se svoji osadou Budín).
Od roku 1960 do konce roku 1991 byla k Boharyni připojena dříve a nyní opět samostatná jižně ležící obec Puchlovice.

(Zdroj: Wikipedie)

Nejvýznamnější stavební památkou je roubený patrový „Bergerův“ mlýn z roku 1874. Leží na severovýchodním okraji vesnice na náhonu říčky Bystřice. Přísluší k němu další dvě vyšší zděné budovy – sušárna obilí a čekanky a stodola. Celý areál mlýna včetně mlýnského náhonu s jezem byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou. Nyní jej čeká rekonstrukce.

Další pamětihodnosti:

  • Barokní kostel svatého Bartoloměje z roku 1650, v roce 1783 přestavěný. Kostel přísluší k Římskokatolické farnosti Nechanice v Královéhradecké diecézi.
  • Socha Svatého Jana Nepomuckého

Turistické památky v okolí:

  • Hrádek u Nechanic – zámek ve stylu tudorovské gotiky
  • Barchov – barokní zámek
  • Mlékosrby – bývalé lázně, kde pobývala i Božena Němcová

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz