Bobnice

Průběžná, 289 31, Bobnice, Tel.: +420 325 512 613, oubobnice@quick.cz
Bobnice/Společnost - Bobnice
V obci se nachází knihovna a v parčíku zvonice.

Podle archeologických nálezů na různých místech v okolí vesnice lze s jistotou předpokládat, že Bobnice patří mezi nejstarší obce v okolí. Nalezené osadní starožitnosti svědčí o osídlení nejpozději v jedenáctém století, bohužel písemné doklady jsou až z doby pozdější. Výsadní postavení obce však lze odvodit ze zápisů ve starých zámeckých urbářích, podle kterých všechny osady na Poděbradsku platily ze svých statků stálý plat ve dvou splátkách (na sv. Jiří a o sv. Havlu), pouze Bobnice a Rašovice platily jen jednou v roce a to na sv. Martina. Jako nejstarší dokument potvrzující existenci obce se dosud uváděl latinsky psaný pergamen z r. 1413 kde ves kupují Václav z Blahotic a Bartoloměj z Litoměřic. Až v poslední době byla potvrzena existence dvou písemných dokladů z roku 1363, kde v prvním dokumentu se bobnický občan Hána zavazuje zaplatit Půtovi z Kostomlat za kus lesa u hradu Kostomlaty  a to ve třech splátkách. Ve druhém odkazuje jakýsi Konrád z Bobnic 20 kop grošů své snaše Kláře. Rok 1363 byl proto určen jako rozhodující, kdy již obec prokazatelně existovala. .

V polovině 16. století zde mělo město Nymburk statek, který dědičně pronajímalo. Po roce 1547 spadají Bobnice k panství poděbradskému. V tomto roce zde žilo trvale 12 osob, byla zde krčma a od roku 1590 masný krám.

V době třicetileté války, především v roce 1631 – 1634 stihl Bobnice osud mnoha českých vsí a osad. Obec se nevyhnula drancování saských vojsk a byla zcela zničena. Od roku 1740 však zde už trvale žilo 11 sedláků, 4 chalupníci a 4 baráčníci. Škola byla v obci již v 1. polovině 18. století a od roku 1863 zde byla i škola evangelická.

  • Josef Hampl (1849–1912), okresní starosta v Nymburce a poslanec Českého zemského sněmu

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz