Blatnice pod Svatým Antonínkem

696 71, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Tel.: +420 518 331 221, starosta@obecblatnice.cz
Blatnice pod Svatým Antonínkem/Společnost - Blatnice pod Svatým Antonínkem
V obci se i nadále zachovávají lidové zvyky a obyčeje. V nádherných lidových krojích lze spatřit pár blatnických děvčat a šohajů především o blatnických hodech a hlavně při světoznámých poutích na kopci sv. Antonína, jejichž atmosféru zachytil na svých obrazech slavný malíř Joža Uprka.

Turisté se mohou ubytovat v ubytovně na koupališti, v motorestu Rybníček a v chatě pana Valáška, přímo v památkové rezervaci vinných sklepů, a také v chatě mysliveckého sdružení na kopci sv. Antonína. Najíst se je možno v restauracích Adriana, Roháč, motorestu Rybníček a Obecním pohostinství Sauvignon.

První písemná zmínka o Blatnici pod Sv. Antonínkem pochází z roku 1046 ze zakládací listiny staroboleslavské kapituly. Blatnice ležela na obchodní cestě a byla součástí kunovického a později olomouckého biskupství. V roce 1296 patřila Oldřichu z Hradce.

První zmínky o blatni-ckém víně, které se dováželo až do Prahy, jsou datovány na konec 13. a počátek 14. století. Do tohoto období lze tedy i klást počátek vinohradů v Blatnici pod Sv. Ant. Ve 13. století se v Blatnici začala pěstovat vinná réva a v 14. století byla díky příznivým klimatickým a půdním podmínkám vyhlášena vinařskou vesnicí, jejíž víno se vyváželo až do Prahy. V 18. století sem přibylo hned několik soch svatých, které byly rozestaveny na několik míst v obci. Jsou to většinou patroni, mezi něž patří například i svatý František a svatý Jan Nepomucký. V roce 1907 byla Blatnice císařským rozhodnutím a výnosem moravského místodržitelství povýšena na městys. Tento status přestal být v Československu používán okolo roku 1950. Od jeho opětovného zavedení v roce 2006 obec Blatnice dosud o návrat tohoto statusu nepožádala.  • Antonín Pojeta - učitel a lidový malíř
  • Stanislava Petratura - (narozen 17.11.1931, zemřel 16.3.1997) - lidový malíř
  • Vojtěch Petratur - galerista, sběratel výtvarného umění
  • Jan Ťěthal - (narozen 16. 02. 1908,  zemřel  20. 12. 1981) - lidový malíř
  • Václav Němčický - poddůstojníkem Československé armády, od jara roku 1943 partyzán

 

  • kaple sv. Antonína Paduánského zvaná Svatý Antonínek.
  • kostel svatého Ondřeje s přináležející farou

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz