Blatnice (okres Třebíč)

Blatnice, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, Tel.: +420 568 440 595, ou.blatnice@razdva.cz
Jaroměřice nad Rokytnou/Společnost - Jaroměřice nad Rokytnou
Blatnice se řadí k nejstarším obcím okresu Třebíč. 

V Blatnici je několik pravěkých lokalit. Doloženy jsou kultury s moravskou malovanou keramikou, vypíchanou keramikou a lineární keramikou. Lokalitou lidu kultury s moravskou malovanou keramikou je např. les Padělky, resp. jeho jižní svah na jihozápad od obce, kde byly nalezeny zlomky hliněných nádob a štípané kamenné nástroje. Další lokalitou jsou svahy na východ a jihovýchod od obce. Při Špitálském lese na východě katastrálního území se nalezly pozdně paleolitické zlomky po lidu se zvoncovitými poháry. Od roku 1964 byla součástí obce Blatnice i obec Ohrazenice, do roku 1960 byla obec součástí soudního okresu Moravské Budějovice. V roce 1900 byl v obci založen hasičský spolek, v témže roce i Národní jednota, v roce 1911 Omladina a v roce 1924 i Domovina a Otčina. V roce 1848 byla založena i obecná škola.

  • Barokní kaple Panny Marie z konce 18. století
  • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1780
  • Pomník padlých v první světové válce

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz