Blatce

Blatce, 472 01, Houska, Tel.: +420 487 876 268, starostka@blatce.cz
Houska/Společnost - Houska
Obec Blatce ležící v Kokořínsku, má mimořádně příznivé podmínky pro cestovní ruch a je vyhledávanou rekreační oblastí už od začátků turistiky v 19. století. Je to díky přírodním podmínkám, jako jsou hluboké borové lesy, pískovcové skály, divoké rokliny, množstvím přírodních památek a rezervací a několika výjimečných vyhlídkových bodů. V okolí obce jsou historické památky a lidová architektura.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1414, kdy byla součást panství Houska a pak znovu v roce 1432. Tehdy ji Hynek Berka prodal Janovi ze Smiřic. V 18. století byla v obci postavena kaple Nejsvětejší trojice a jsou záznamy o její opravě provedené roku 1821. V roce 1849 získala obec samospávu. Od té doby pod ní patřily vesničky Beškov a Roveň. Zdejší děti chodily do školy v Bořejově, od roku 1899 do nové budovy v Dolní Housce. Toto budova dnes slouží jako obecní úřad.

Historie Blatců byla v minulosti silně ovlivněna několikasetletou přítomností německého obyvatelstva, následkem jeho vysídlení po 2. světové válce byl nejen úbytek obyvatelstva, ale také přetržení kulturních souvislostí. Ještě začátkem tohoto století užívalo německé obyvatelstvo pomístního jména Tschihadel. Názvy obcí z mapy z roku 1932 dokazují, že jména byla poněmčená, ale původem česká.

Nějvíce obyvatel měly obce okolo Blatců v roce 1869, od této doby pozvolně počet obyvatel klesá, přičemž výraznější pokles přišel až s obdobím 2. světové války a s následným vysídlením německého obyvatelstva. Od této doby počet obyvatel stále klesá, především v důsledku špatné dopravní dostupnosti, nelze ani očekávat výrazný nárůst. Důvodem je především skutečnost, že chalupy, které byly před 2.světovou válkou obydlené obyvatelstvem nahlášeným k trvalému pobytu, jsou nyní ve velké míře užívané k rekreačním účelům.

  • zámek Houska

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz