Blanné

671 54, Blanné, Tel.: +420 725 392 187, obec@blanne.cz
Blanné/Společnost - Blanné
V obci se nachází knihovna. Obec pořádá dětské dny a poutě.

Ves byla založena v roce 1738 na místě bývalého Blanského mlýna, který se uvádí jako majetek Kateřiny Zelené z Říčan, která vzala v roce 1591 svého druhého manžela Ladislava Šlejnice ze Šlejnic na spolek na zámek a ves Hostim s pivovarem, Zvěrkovice, Blatnici, Přístpo, Radkovice, mlýn Královec a mlýn Blanský. Roku 1669 bylo místo již pusté a lesem porostlé. V době založení patřila ves majiteli hostimského panství, jehož osudy dále sdílela, svob. p. Konstantinu Josefovi z Gatterburgu.
V r. 1749 neměla ves ještě vlastní správu. V r. 1787 použila oválné pečeti o šířce 13 a výšce 18 mm, v jejímž poli je ratolest mezi dvěma šestilistými řůžičkami. Nápis: D: W. Rychtářem byl v r. 1787 František Bláha.
Podle Terziánského katastru byl v místě vrchnostenský dvůr o rozloze 342,4 měř. polí, 138,1 měř. pastvin, z luk dostával 14 fůr sena a 6 fůr trávy.
Koncem feudálního období v r. 1843 žilo v Blanném 179 obyvatel, z toho 87 mužů a 92 žen ve 25 domech a 36 domácnostech. Z nich se živilo zemědělstvím 36 osob. Desátky byly odváděny panství Hostim. Místem trhu pro ves bylo město Moravské Budějovice.
Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo nepálených cihel, kryté na střeše slaměnými došky, střecha byla společná pro obytnou část a chlévy, dřevěné stodoly kryté rovněž slámou byly stavěny opodál obydlí nebo nakonci zahrad. V místě byl dále vrchnostenský dvůr, postavený z kamene a cihel, krytý pálenou krytinou a 1 obecní domek.
Do roku 1849 bylo Blanné součástí panství hostimského, v r. 1850 bylo začleněno do okresu Znojmo, od r. 1896 přešlo pod nově zřízené hejtmanství Moravské Budějovice.
V letech 1979 až 1989 patřilo Blanné pod MNV Hostim a od r. 1990 má opět samostatný obecní úřad.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz