Bítouchov (okres Mladá Boleslav)

294 01, Bítouchov, Tel.: +420 326 781 095, bitouchov_ou@seznam.cz
Bítouchov/Společnost - Bítouchov
Na horní návsi obce se nachází bítouchovický rybník.

Dle dějinné paměti okresu mnichovohradišťského jsou zmínky o naší obci již v XII. století, kdy obce dostávaly jména po svých starších. V tomto století jest zmínka o jméně naší obce podobné : "Bitúchův Dvůr" , později se přeměnilo na" Bítúchov" a v novější době" Bytouchov" pak "Bítouchov" . V blízkosti této obce měla býti ještě obec "Pryčhledy" a podle mapy přiložené asi v místech, kde se nyní nachází malý Bítouchov, ale o zániku, nebo snad slouční této obce s nynějším Bítouchovem žádné zapisy nejsou.

Částečné zmínky jsou též v XVI. století o naší obci a o osadě Dolánky. Tehdy občané těchto obcí byli poddanými majiteli hradu Zvířetického - pánů z Vartnberka a jim museli odváděti různé poplatky a pracovati na poli. Obec Bítouchov měla tehdy 13 usedlostí, na nich žilo 8 sedláků a 5 chalupníků, kteří odváděli pánům ze Zvířetic na penězích 12 kop, 88 grošů míšenských, mimo toho 42 slepic. Odpracovati museli ve žních 72 dní, 13 záhonů, konopí trhati, a 21 řady hnoje vyvlézti svými potahy. Obec dolánecká byla proti Bítouchovu ve výhodě, jak na práci, tak i poplatcích. V Dolánkách bylo 5 sedláků a 2 chalupníci. Tito odváděli pánům 4 kopy, 82 groše, 10 slepic, 3 korce, 1 vřetel žita a 7 vřelelů ovsa. Ve žních odpracovali 7 dnů a 4 záhony konopí otrhali. Bylo-li více obyvatel v těchto obcích - není známo, kteří by snad nebyli poddanými pánu ze Zvířetic.

Panství rozděleno bylo na rychty - Podhrádeckou, Ptýrovskou a Veselskou. Do Podhrádecké rychty patřila i naše obec i s obcí Doláneckou, dále Nová Ves, Bradlec, Zvířetice, Dalešice a Chudoplesy. Po zrušení poddanství v XIX století zůstalo toto sdružení obcí vyjma Bradlece a Chudoples až do roku 1890, kdy potom tato skupina byla rozdělena na menší obvody, takže Bítouchov se osamostatnil a jemu přidělená byla osada Dolánky a část Malého a Velkého Rečkova. Od které doby vznikl Malý a Velký Rečkov není nijakých záznamů, ani o velikosti těchto obcí. V polovici XIX století čítala naše obec asi 30 usedlostí, z nichž v roce 1866 v Malém Bítouchově 9 vyhořelo. Tímto požárem byly postiženy ti nejchudší v naší obci. Na hašení požáru pro nedostatek vody nebylo ani pomyšlení, protože voda byla dovážena v sudech až ze Zvířetic. O rok později byly vyhořelé domky za pomoci druhých spoluobčanů a správy dvora Zvířetického znovu postaveny a tím počet usedlostí dostoupil na svoji výši. Téměř za 50 let se v naší obci zvýšil počet domů asi o 20, takže naše obec čítala před válkou 52 čísla popisná. Ve velkém Bítouchově jest asi 20 usedlostí, z niž 14 majitelů živí se výhradně jako hospodařením a ostatní (i v Malém Bítouchově) chodí za zaměstnáním do blízkých továren, ač někteří mají několik korců polí, které však nestačí k jejich obživě, protože půda za Malým Bítouchovem, jest písčitá a neúrodná.

  • Kaplička na návsi

Zajímavosti v okolí:

  • Zřícenina hradu Zvířetice
  • Hrad Bezděz
  • Michalovická Putna - Hrad Michalovice byl založen před rokem 1281 Janem z rodu Markvarticů, předkem pánů z Michalovic, jimž zboží patřilo až do vymření rodu v roce 1468. Hrad se rozkládá na pískovcové skále, chráněné na západě dvěma příkopy a přirozeným úvozem. Zachovala se z něho válcová nakloněná věž, zvaná Putna, vyzděná ještě z románského kvádříkového zdiva, zbytky původního paláce a arkýřů a pás vnější hradby. V minulém století byla značně porušena statika věže při marném hledání pokladu, a proto musela být roku 1911 podezděna a její základy vybetonovány. Od 2. poloviny 15. století hrad nebyl obýván a roku 1513 se již připomíná jako pustý.
  • Klokočka - V polesí Klokočky, kde vyvěrá údajně zázračný pramen léčivé vody, nechala hraběnka Marie Markéta z Valdštejna vystavět v letech 1726 - 1730 kapli sv. Stapina, jako dík za uzdravení některého člena rodiny. Kaple byla postavena v sousedství starší dřevěné svatyňky, která byla roku 1811 zbořena. Stavba je umístěna na kamenné terase, spočívající na třech pilířových arkádách, zdobené sochami sv. Ivana a sv. Jana Nepomuckého. Vedle kaple byla v 18. stol. postavena lázeňská budova, která byla v roce 1832 přeměněna v myslivnu a roku 1843 přestavěna.
  • Drábské světničky - Středověký hrádek Drábské světničky, umístěný na 7 skalních pískovcových blocích, které spadají do stometrové hloubky, vznikl asi v první třetině 15. století. Z větší části to byl dřevěný hrádek, který se stal opěrným bodem husitských sirotčích vojsk k ostraze dálkové cesty podél Jizery a Nisy do Lužice. Skalní bloky byly mezi sebou propojeny dřevěnými mosty, dřevěnými nebo kamennými schodišti a ochozy. Dochovaných 18 světniček a 6 chodeb tesaných ve skále bylo doplněno dřevěnými roubenými nástavbami a palisádami. Využitím přirozených a výhodných podmínek vznikl obranný systém doplněný i obytnými místnostmi, modlitebnou, kazatelnou, věznicí i strážnicí, z údolí krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěny a zchátraly.
  • Valečov - Hrad Valečov byl založen nejspíše na místě pravěkého hradiště, ležícího na hranici slovanského kmene Charvatů. Původně dřevěná tvrz byla postavena koncem 13. století. První písemná zpráva o majitelích hradu pochází z let 1316 - 1318. Ve 2. pol. 14. stol. byla dřevěná tvrz, zčásti tesaná do skály, přestavěna v kamenný hrad, který byl na počátku 16. stol. přebudován. Z původní dřevěné stavby se nezachovalo nic, z kamenného hradu zůstaly nevelké zbytky zdí paláce, který stál na dvou pískovcových blocích, oddělených puklinou. Několik desítek metrů od hradu se nachází valečovská osada vytesaná ve skalách - desítky skalních bytů, světniček, chlívků a dílen, z nichž některé byly obydleny ještě v roce 1892.
  • Mužský - Mužský je 463m nad mořem vysoký čedičový vrch. Leží uprostřed pískovcové plošiny na západním okraji Českého ráje. Na vrcholu Mužského je umístěn pomník z války z roku 1866. V letech 1860 a 1890 zde byly pořádány tábory lidu.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz