Bílsko u Hořic

508 01, Bílsko u Hořic, Tel.: +420 604 124 188, obec.bilsko@c-box.cz
Bílsko u Hořic/Společnost - Bílsko u Hořic
V okolí obce se nachází mnoho turistických a cykloturistických stezek.

Ves Bílsko u Hořic se poprvé připomíná v r. 1386, kdy zde sídlil Zdislav z Bílska. v r. 1404 se připomínají Jindřich, Přibík a Petr Černín používající přídomku z Bílska. Tvrz se zde však nepřipomíná ve 14. ani 15. století. Od počátku 16. století náleželo Bílsko k Holovousům. V r. 1574 si synové Karla Karlíka z Neřetic, majitele Holovous, rozdělili otcovcký majetek, přičemž Bílsko jako samostatný statek připadlo Adamovi Karlíkovi. Ten dal postavit tvrz, která se poprvé připomíná v r. 1594, když sirotci po Adamovi Karlíkovi prodávali Bílsko i Holovousy Albertovi Vladislavovi Smiřickému ze Smiřic.
Nový majitel připojil Bílsko k svému hořickému panství. I když tvrz nebyla již v té době centrem samostatného statku, byla i nadále udržována. Připomíná se ještě v r. 1621, kdy bylo hořické panství Smiřickým konfiskováno. Po roce 1621 tvrz v souvislosti s událostmi 30tileté války chátrala a v pozdějších pramenech se již nepřipomíná. Později, když tvrz opět zpustla, založen zde panský dvůr, který byl v roce 1783 rozdělen. U dvora byl též pivovar a pěstoval se zde chmel. Chmelnice založena roku 1811.

  • ing. Fr. Kňourek – bývalý vysoký báňský úředník, napsal vědecká pojednání z tohoto oboru
  • pomník Korunování Panny Marie z roku 1853 byl postaven na náklady místních občanů na památku odvrácení atentátu na císaře Františka Josefa I.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz