Běstvina

538 45, Běstvina, Tel.: +420 469 662 106, ou.bestvina@tiscali.cz
Běstvina/Společnost - Běstvina
Území obce se rozkládá na ploše 1407 ha a zahrnuje i tyto místní části: Spačice, Pařížov (do roku 1960 samostatné), Vestec a Rostejn (se Zbohovem a Drhotínem).

Dominantu obce tvoří farní kostel svatého Jana Křtitele. V roce 1726 byl barokně přestavěn z původní gotické stavby. Šestiboká kaple svatého Jana Nepomuckého (pravděpodobný autor J. B. Santini) byla postavena kolem roku 1720 ve slohu barokní gotiky. Barokní zámek je ze 17. století. Posledními majiteli zdejšího rozsáhlého panství byli Herzogenbergové. Kolem zámku se rozkládá park (4 ha) se vzácnými dřevinami, ve kterém stojí dřevěný pavilon z roku 1935. Kaplička svaté Panny Marie na vrcholu zvaném Vinice je z počátku 18 století. Další zajímavá kaplička Srdce Ježíšova a P. Marie se nachází na východním okraji obce a velký dřevěný kříž byl kdysi vztyčen na kopci severovýchodně nad Běstvinou. Toto místo se podobá vrcholu Kalvárie. Filiální kostel sv. Marie Magdaleny v Pařížově pochází z první poloviny 12. století, kolem je malý hřbitov.

Tisíciletá obec (338 m n.m, 515 obyvatel) leží na jižním úpatí Železných hor. Je připomínána již roku 1137 (existence kostela a fary) v letopisu kanovníka vyšehradského, pokračovatele kronikáře Kosmy. Její vznik je úzce spojen se starou Liběckou stezkou a byzantskou kulturou. Již předhistorická existence této zemské stezky navazující na Zlatou stezku je doložena nálezy římských mincí.

  • Zámek Běstvina
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého před zámkem
  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Památný platan

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz