Beňov

750 02, Beňov, Tel.: +420 581 224 105, podatelna@benov.cz
Beňov/Společnost - Beňov
V obci se čas od času koná velkolepá tradiční akce Kácení máje, která vždy přiláká mnoho návštěvníků. Hlavní součástí je průvod masek, které jsou prací samotných občanů. Během roku se konají i další kulturní akce, např. každoroční vítání občánků, besedy s důchodci, zájezdy, divadelní představení, vánoční besídky, plesy apod.

První písemná zmínka o obci se váže k roku 1318. ( de Binow, CDM VI. 141. )
Jméno obce prý vzniklo z osobního zájmena byn, jehož nositel se uvádí jako svědek již na jedné listině z roku 1130. Dále následně jako HAHRAD " DE BINON " pak v listinách z roku 1318 a 1322, následně pak v Zemských deskách z roku 1365 se píše záznam o obci jako BÍNOW  a českých listiných jako BEYNOW.
Záznam který se váže také k obci Beňov je opuštěná ves  Běškovice či Běšovice severně od obce Beňov na trati Běškovska. Tato obec měla stejné dějiny jako obec Beňov a také i stejnou vrchnost. Zánik obce se váže k době Husických tažení a válek. Pozemky byli přičleněny k Beňovu, jehož obyvatelé dávali určitý poplatek za jejich užívání.
Roku 1564 za doby Vratislava z Perštýna byli platy z " Běškovska " zvláště počítány a Běškovsko bylo rozděleno na 28 stejných padělků a tehdejší dvůr Bískovský na 28 újezdůGeometrický plán obce z roku 1867.
Dále pak k historii vodního mlýna v Beňově, zde byl nalezen mlýnský kámen s datem  "ANNO 1226 " jedná se zřejmě o založení tohoto objektu.
Nákres osady a obce Bejnova  okresu Přerovského z roku 1867 od Andreje Ginthera - stavitele, dokument byl nalezen při opravě a rekonstrukci muzea arcibiskupa A.C.Stojana v srpnu roku 2007. Originál je zarámován a uložen v zasedací místnosti obce Beńov.
Roku 1964 se Beňov sloučil s malou obcí Prusy, která je od té doby jeho místní částí. Obec Prusy leží ve vzdálenosti 1 km severovýchodně od Beňova. Obec Beňov má dnes 218 čísel popisných, Prusy mají 30 čísel popisných. Celkový počet obyvatel je 710.

  • Arcibiskup A.C.Stojan
  • Rudolf Lukaštík
  • Rudolf Macháček
  • Kostel sv. Františka z Assisi
  • Fara

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz