Bělušice (okres Most)

434 01, Bělušice, Tel.: +420 476 110 201, obec.belusice@volny.cz
Bělušice/Společnost - Bělušice
Obec Bělušice s osadami Odolice a Bedřichův Světec se nachází v chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. Geologický podklad vytváří mladovulkanické vyvřeliny, jejichž výlevy povrchní i podpovrchové byly odkryty erozní a denudační činnostní vody, větru, teploty vzduchu i činností člověka.
Vyskytují se zde rostliny skal a sutí (lomikámen vždyživý), vegetace travnatých a křovinatých formací (bělozářka liliovitá, koniklec luční, sněženka podsněžník), listnaté a smíšené lesy (kde nalezneme kupř. lilii zlatohlavou a brčál menší).

Zajímavou lokalitou je státní rezervace Milá v okr. Most, nad obcemi Bělušice a Odolice v okr. Most. Milá tvoří jeden z nejnápadnějších vrcholů v Českém středohoří. Nalézá se zde velké množství teplomilných společenstvech - oblast teplobytné květeny (Pannonicum) hlaváček jarní, koniklec luční, tařice skalní, modřenec chocholatý, lilie zlatohlavá apod. Tuto oblast charakterizuje mírné, suché a teplé podnebí, nadmořská výška 300 - 400 metrů a zásaditý geologický podklad.

V dochovaných pramenech se tato vesnice objevuje poprvé v roku 1231. Obec Bělušice se rozprostírá na severovýchodním úpatí vrchu Bělouše (399 m n. m), jednoho ze zdejších výrazných kopců. Podle něj získala i své jméno.Vznikla v okolí pozoruhodné zemanské tvrze, která byla vyhlášena původní chráněnou památkou. Část se pravděpodobně zachovala v obytném domě statku. K areálu patří také zajímavý objekt Salla terreny, který byl v nedávné době zrekonstruován. Nedaleko obce v jihozápadním cípu Českého středohoří, zasahuje do katastru Bělušic přírodní rezervace Milá, která byla vyhlášena pro uchování stepního a lesostepního charakteru této lokality.
 

  • Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725 v jihozápadní části návsi
  • Boží muka

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz