Bělá u Jevíčka

569 43, Bělá u Jevíčka, Tel.: +420 461 325 624, oubela@belaujev.net
Bělá u Jevíčka/Společnost - Bělá u Jevíčka
Obec se rozkládá v malebném údolí Malonínského potoka, který tvoří přirozenou hranici tří osad: Bělé, Malonína a Smolné. Na levém břehu dostala osada jméno Bělá podle bělení plátna utkaného ze lnu. Malonín, ležící na pravém břehu, je pojmenován podle prvního osadníka jménem Maloň. Poslední osada, kolem níž se v lese sbírala smola, se nazývá Smolná. Bělá patřila pánům z Jevíčka, ale Malonín a Smolná přináleželi k panství Velkých Opatovic.

Ves byla pravděpodobně založena Slovany. Má ve znaku tři srdce a pod nimi snop obilí. Znak obce dokládá, že to byla slovanská zemědělská ves.
Poprvé je zmiňována jako Alberndorf (z něm.) roku 1258, kdy se stahuje pod soudní pravomoc města Jevíčka. V roce 1396 se jejím držitelem stal Sulík z Radkova. Ten ji ještě téhož roku prodal Augustiniánskému klášteru v Jevíčku. Roku 1530 Berthold z Lípy obnovuje rychtáři privilegium na jeho svobodný lán v Bělé. Po zrušení jevíčského augustiniánského kláštera roku 1784 prodal náboženský fond roku 1789 Bělou se Skočovou Lhotou a Roudkou k panství borotínskému.

1912 - výstavba vodovodu
1914 - provedena elektrifikace obce
1919 - postaven památník obětem 1. světové války
1933 - vybudovaná Smolenská přehrada
1945 - ustanoven Místní národní výbor
1951 - zakoupen filmový promítací přístroj a zavedeno občasné promítání filmů
1955 - založeno JZD
1958 - první televizní přijímač v obci
1960 - zahájena stavba prodejny Jednota a nové autobusové čekárny
1980 - pro nedostatek žáků je v Bělé uzavřena škola
1989 - obec se osamostatnila a starostou se stal Stanislav Nárožný
1992 - oprava kapličky se zvonicí v Maloníně
1994 - starostou obce Zdeněk Dražil
1997 - zaveden plyn na OÚ
2000 - započata plynofikace obce
2003 - dokončena plynofikace obce

  • Socha sv. Jana
  • Památník padlým v I. světové válce
  • Hasičská zbrojnice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz