Bednárec

378 42, Bednárec, Tel.: +420 728 461 703, ou@bednarec.cz
Bednárec/Společnost - Bednárec




Obcí prochází železniční trať Veselí nad Lužnicí - Jihlava a silnice druhé třídy č. 134 z Jarošova nad Nežárkou do Batelova. V současné době (únor 2013) má 112 stálých obyvatel a 56 domů.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy se připomíná jistý Konrád z Bednárce. Ves trvale náležela k jindřichohradeckému panství a byl sídlem panské rychty. Bednárec nebyl ušetřen mnoha pohrom. V roce 1585 to byla velká morová epidemie na kterou, zde zahynulo 50 obyvatel. Roku 1693 došlo k vypuknutí epidemie kobylek, což mělo za následek zničení úrody. Ve vsi ležela mnohá vojska (nejvíce Rus. a Fra.). V roce 1877 byla v Bednárci otevřena nová škola, která pro nedostatek žáků byla v roce 1974 zrušena. Bednárec protla v roce 1887 železnice Veselí nad Lužnicí- Jihlava. První vlak zde projel 29. 08. 1887. Roku 1894 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Bednárec, který zde funguje dodnes (v nedávné době byla zrekonstruována místní hasičská zbrojnice) V roce 1975 byl Bednárec sloučen s nedalekým Jarošovem nad Nežárkou (v roce 1990 se opět osamostatnil).

  • František Tischer (1831-1910) – archivář u hraběte Černína
  • Kaple Panny Marie -V ní se v letech 1795–1965 nacházela tzv. pieta z Bednárce (nyní ve sbírkách zámku Hluboká nad Vltavou)/Křížový kamen Na Drahách
  • Smírčí kámen, který je údajně hrobem muže a ženy ze švédských válek
  • pomník Dr. Antonína Švehly -Doktor Antonín Švehla byl prvorepublikovým politikem za agrární stranu, třikrát se stal předsedou československých vlád a řadil se k tzv. mužům října. V Bednárci převažovali agrární, kteří svému předsedovi nechali v roce 1936 vztyčit pomník na okraji obce v nově vytvořeném lesoparku u silnice do Jarošova nad Nežárkou. Pomník přežil až do padesátých let dvacátého století, kdy jej strhli údajně přívrženci komunistické strany Československa. Pomník byl stržen a jeho ruiny zůstávali na svém místě ležet další desítky let. V roce 2012 zastupitelstvo obce rozhodlo okolí pomníku zrevitalizovat - zakonzervovat pomník, ošetřit Boží muka smírčí kámen Na Drahách. Nadace Via, která přispívá na opravy drobných místních památek přislíbila dotaci na rekonstrukci. V roce 2012 však byla část pomníku ukradena neznámým pachatelem. Rekonstruovaný pomník byl slavnostně znovuodhalen 5. října 2013.
  • Kaple sv. Anny -Na cestě do sousedního Kamenného Malíkova
  • Přírodní rezervace Lipina -Přírodní památka ležící na svahu údolní nivy Žirovničky
  • místo zvané Na Hradě -Údajné místo, kde stávala tvrz

 




Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz