Bečice (okres Tábor)

391 75, Bečice, Tel.: +420 381 277 627, obec@becice.cz
Bečice/Společnost - Bečice
V roce 1897 byla ve vsi postavena kaplička na místě, kde se, podle pověsti, zjevila v roce 1488, Elišce z Poříčí, sv. panna Maria s jezulátkem v náručí.

Ještě staletí před postavením kapličky, se na místo chodili modlit lidé z dalekého okolí. Tvrdilo se totiž, koho sv. Maria na tomto místě vyslyší, dožije se dlouhého věku bez churavění. Někdy začátkem 20. let do obce zavítala paní Hana Benešová (1885 - 1974), budoucí „první dáma republiky“. Ačkoli ateistka, když slyšela od choustnického faráře pověst, na místě kapličky poklekla a pokřižovala se. V tu chvíli se rozplynuly mraky, vyšlo slunce a zářivě osvítilo její tvář. Ze všech manželek československých prezidentů se dožila nejvyššího věku - téměř 80 let.

První písemná zpráva pochází z r.1283. Roku 1457 prodal Jan z Rožmberka platy v Bečicích Ondřejovi Načerackému a roku 1488 jeho bratr Vok zastavil Bečice Elišce z Poříčí. Roku 1499 byly Bečice zastaveny Janovi Kapounovi ze Svojkova. Od roku 1509 byly Bečice zastaveny Mikuláši Španovskému z Losin a na Želči. Roku 1550 poručníci Viléma z Rožmberka koupili panství zpět včetně Želče, kam byla přenesena správa panství. Roku 1596 bylo celé želečské panství prodáno Adamovi ze Šternberka a na Sedlci. Roku 1677 prodal hrabě Jan Norbert ze Šternberka Bečice / ale i okolí obce/Ferdinandovi z Lobkovic. V držení tohoto rodu zůstaly Bečice až do 19.století, kdy sňatkem přešlo celé želečské panství rodu Harrachovskému.

V souvislosti s rušením vrchnostenských úřadů a zaváděním nové státní správy v roce 1848 vznikl i politický okres Tábor, kam připadly i Bečice. K r. 1850 máme první přesný údaj o počtu obyvatel a to 193 lidí ve 24 domech. V letech 1869-1884 byly Bečice vedeny jako osada obce Dobřejice. Roku 1884 se staly poprvé ve své historii samostatnou obcí.Po získání samostatnosti došlo v obci k podstatným změnám. V r.1890 byl postaven kanál pod kovárnou, v r.1897 kaplička, byly zalesněny obecní stráně kolem obce a u řeky Lužnice. Došlo také k vybudování soukromého vodovodu pro část obce. V r.1911 byla vybudovaná prašná silnice do Malšic. Z první světové války se nevrátilo 13 našich občanů a v r. 1923 byl v obci postaven těmto padlým pomník.

V letech 1959 -1990 byla obec vedena jako část obce Malšice. Od roku 1990 byl zřízen samostatný obecní úřad. Zdravotní středisko, lékárna, pošta, nákupní středisko, základní škola a mateřská školka je v obci Malšice ve vzdálenosti 3 km. V blízkosti obce je restaurace „Lužničanka“, Příběnice /zřícenina hradu/ a poslední empírový řetězový most v Evropě, původně byl přes Vltavu v Podolsku . Na území žije 74 obyvatel.

  • Kovárna s rolnickou usedlostí z přelomu 18. a 19. století

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz