Bartoušov

580 01, Bartoušov, Tel.: +420 569 438 127, obecniurad.bartousov@tiscali.cz
Bartoušov/Společnost - Bartoušov
1250-65-období ve kterém byl pravděpodobně založen Bartoušov Bartolomějem,bratrem Bohuslava z Chuchle.
1250-65-Pohled daroval Smil z Lichtenburka bratřím Bohuslavovi,Bartoloměji a Budislavovi z Chuchle.
1256- První písemná zpráva o Havlíčkovu Brodu.
1256- První písemná zpráva o Dlouhé Vsi/Lagendorf/,založené německými hornickými kolonisty.
1256- První písemná zmínka o Pohledu.
1263- Pohled prodán Jutě a Lidmile,dcerám Vítka z Jindřichova Hradce.
1265- Juta,Lidmila a jejich sestra Kateřina založily cisterciácký klášter „Údolí blahoslavené Panny Marie“.Ve zkrácené podobě Frauenthál/Údolí panen/.
1269- Král Přemysl OtakarII. se svou manželkou bere pohledský klášter pod svou ochranu.
1269- Umírá Smil z Lichtenburka.
1278- Přemysl Otakar II. padl v bitvě na Moravském poli.
1280- Braniboři vydrancovali klášter v Pohledu.
1281- První písemná zpráva o Bartoušovu-pronájem štoly v Malé Bartoušově.
1282- Zemřela Anežka Česká.Katastrofální hlad v Čechách.
1303- Sedlecký a pohledský klášter kupují od Rajmunda Lichtenburka ves Bartoušov a statek v Krátké Vsi.
1304- Bartoušov se vrací zpátky do vlastnictví Rajmunda z Lichtenburka.
1308- Rajmund z Lichtenburka zastavuje Bartoušov klášterům. Po nevyplacení připadl Bartoušov pohledskému klášteru.
1310- První písemná zpráva o Mírovce/Frýdnavě/.Obec patřila Michalovi z Frýdnavy.
1328- V dokladech je zmapován majetek pohledského kláštera do poloviny 14 století v majetku kláštera jsou vsi: Samotín, Šicendorf, Ždírec, Jilemník, Simtany, Bartoušov, Pohled, Hadrburk, Rouštany, Krátká Ves a Cibotín.
1380- Majitel Mírovky Lev z Frýdnavy
1380-82 Majitel Mírovky Zbyněk z Frýdnavy. Všichni tito vlastníci byli poddanými Lichtenburků.
1407- První zmínka o tvrzi ve Frýdnavě /Mírovce/
1422- Pohledský klášter pobořen husity
1424- Husité vypálili Pohled včetně kláštera a kostela.
1486- Obnoven pohledský klášter.
1437-1510 Frýdnava byla v držení Špetlů z Prudic.Bartoušov byl v této době součástí frýdnavského panství.V tomto období byl založen rybník Špetltaich /Špertajch/.
1510- Frýdnavu koupil i z Bartoušovem Jindřich Náz z Chřenovic.
1515- Jindřich Náz propůjčil důl za Bartoušovem nazývaný „Na svatého Adamovy hory“ brněnským měšťanům
1541-58 Držitelem Frýdnavy Hynek Náz z Chřenovic syn Jindřicha.
1558-76 Držitelem Frýdnavy Mikuláš Náz z Chřenovic
1576- Frýdnava prodána i z Bartoušovem Baltazaru Schonwtzovi.
1605- Držitelem Frýdnavy Jan Schotwenze,syn Baltazara.
1639- Švédská vojska vydrancovala pohledský klášter.
1645- Švédská vojska opět v Pohledu.
1689- Poslední majitel z rodu Schotwenzů František Leopold prodal Frýdnavu hraběti Karlu Maximilánovi z Thurnu.
1712- Na frýdnavské tvrzi,která se v té době nazývá zámkem zemřel poslední člen frýdnavského rodu Schotwenzů-Baltazar.Frýdnava /Mírovka/ se spolu s Bartoušovem a dalšími vesnicemi stává součástí panství Štoky -Střítěž ve vlastnictví litoměřického biskupa Mořice Adolfa Karla Saského.
1755- Panství Štoky Střítěž kupuje od litoměřického biskupa Mořice Adolfa Saského Josef Karel Palm Gundefilm
1782- Císařským dekretem Josefa II.zrušen klášter v Pohledu. Místo klášterní školy, byla zřízena veřejná škola.
 1787- První údaj o počtu domů v Bartoušově- 33domů.
1792- V Dlouhé Vsi zřízena filiální škola pro Dlouhou Ves Bartoušov a Utín
1848- Zrušení roboty-v Bartoušově se usazují první čeští sedláci.
1869- První sčítání domů a obyvatel.Bartoušov má 40 domů a 266 obyvatel.
1875- Založena německá škola v Bartoušově.
1875-78 Ředitelem bartoušovské školy Štěpán Fitz
1878-82 Ředitelem bartoušovské školy Jan Wácha
1880- Sčítání domů a obyvatel .Bartoušov 40 domů a 261 obyvatel
1882-85 Ředitelem bartoušovské školy Emanuel Ulbert
1890- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů a 276 obyvatel
1885-1910 Ředitelem bartoušovské školy Antonín Eis
1894- Založen německý sbor dobrovolných hasičů
1900- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů 277 obyvatel
1910-21 Ředitelem školy v Bartoušově Vincenc Pietsch.
1910- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 42 domů 252 obyvatel.
1920- Založení české školy v Bartoušově.
1921- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 45 domů 264 obyvatel
1920-21 Správcem české školy Jaroslav Šorm
1921-22 Správcem české školy Alois Bašta
1922-23 Správcem české školy Jan Konop
1923-26 Správcem české školy Josef Holzbauer.
1925- Postavena budova současné hospody.
1926-28 Správcem české školy v Bartoušově Pavel Hořínek
1928-37 Správcem české školy Bohumil Machula.
1930- Sčítání domů a obyvatel Bartoušov 56 domů 338 obyvatel
1930- Pošumavská jednota dostavěla Machulov,konalo se veřejné hasičské cvičení.
1931- V Bartoušově byla otevřena nová německá škola.
1934- Do Bartoušova svolán sjezd župy německobrodského hasičstva
1939- 13.března uzavřena česká škola v Bartoušově
1940- Zrušen český menšinový hasičský sbor v Bartoušově
1945- 10.května příchod „Rudé armády“ do Bartoušova,zřízení tábora pro odsun německého obyvatelstva
1945-46 Ustanoven „Národní výbor“.Do voleb v roce 1946 se vystřídali tři předsedové:Václav Endál,Jaroslav Pěch a Karel Zachariáš.
1945-48 Učitelem v bartoušovské škole Josef Farkač.
1946- Volby v obci vyhráli komunisti,předsedou Národního výboru se stal Josef Jaroš.
1947-48 Četné požáry v obci.
1947- Předsedou Národního výboru František Hejkal sběrný tábor opustili poslední Němci.
1948- Pořádány dožinky vduchu 18. století.Sestaven dětský pěvecký sbor.
1948-53 Učitelem v bartoušovské škole Richard Machek
1949- V Bartoušově se konal okrskový sjezd hasičstva spojený se cvičením
1950- V místní škole se konala hudební akademie.Předsedou Národního výboru Antonín Kučera
1951- Ustavující valná hromada místní hasičské jednoty.
1951- Předsedou Národního výboru jmenován František Polzer
1953- Založeno Jednotné zemědělské družstvo
1953-58 Učitelem v Bartoušově Karel Šouba
1958-61 Učitelem v Bartoušově František Červín.
1960- Sloučení obcí Mírovka,Bartoušov a Vysoká do jedné obce se sídlem Národního výboru v Mírovce současně došlo ke sloučení zemědělských družstev
1965- Zrušení školy v Bartoušově
1966- Oprava střechy na hospodě
1971-76 Předsedou Občanského výboru v Bartoušově Karel Kváš
1976- Bartoušov se společně s Mírovkou a Vysokou stává součástí Havlíčkova Brodu,předsedou Občanského výboru je zvolen Antonín Čálek
1981- Zavežen horní rybník na návsi
1983- Postavena autobusová čekárna
1982-91 Hasiči provozují bartoušovskou hospodu
1983- Oprava jeviště v hospodě
1984- Dokončení I.větve kanalizace
1985- Zahájena výstavba prodejny.
1987- Otevření nové prodejny v Bartoušově
1989-90 Spor bartoušovských občanů s Městským národním výborem ohledně vybudování skládky TDO v katastru obce.
1990- 79% obyvatel Bartoušova se v referendu vyslovilo pro samostatnost obce.
1990- Komunální volby v Bartoušově,prvním starostou samostatného Bartoušova se stává Antonín Čálek.
1991- Budova pohostinství vrácena v restituci panu Šimánkovi.
1991- Sčítání lidu a domů,Bartoušov měl 148 obyvatel
1994- Komunální volby v Bartoušově,novým starostou zvolen Zdeněk Pěch.
1995- Oprava místních komunikací
1996- Odbahnění rybníka na návsi
1997- Výstavba II. větve kanalizace
1998- Komunální volby v Bartoušově ,starostou opět zvolen Zdeněk Pěch.
1999- Obec koupila prodejnu Jednoty.
2000- Prodány obecní byty
2001- Dokončena výstavba obecního úřadu
2001- Sčítání lidu a domů,Bartoušov měl 66 domů 152 obyvatel,obecní úřad zakoupil počítač
2002- Výstavba vodovodu a plynofikace obce, na podzim komunální volby,novým starostou zvolen Jaroslav Fialka.
2003- Pronájem obecního pozemku firmě Dvořák,začal vycházet Bartoušovský občasník
2004- Oprava hasičské zbrojnice,zakoupení nové stříkačky; byl založen spolek mladých hasičů
2005- OÚ přispěl na projekt „Pohled zvony pro věže sv. Ondřeje. Byla provedena generální oprava místních komunikací.

  • Vyvrácený křížový kámenHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz