Báňovice

Báňovice, 380 01, Báňovice, Tel.: +420 724 187 523, banovice@tiscali.cz
Báňovice/Společnost - Báňovice
První zmínka o vsi je z r. 1327, kdy byly Báňovice uvedeny v listině , kterou Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek. Báňovice byly již tehdy součástí městského statku a spolu s ním se staly v r. 1530 součástí jemnického zboží. (Zdroj: Wikipedie)

Na návsi stojí novorenezanční kaple z 2. poloviny 19. stol. s hranolovou vížkou a jehlancovou střechou nad štítem. Před školou jsou žulová boží muka patrně z konce 17. stol. a na katastru obce je 8 křížů. V obci byl postaven k padesáti letům školy v r. 1946 památník, který byl zároveň upomínkou na řídícího učitele Zdeňka Papouška (1901-1944), jenž působil v Báňovicích a byl umučen fašisty v Kasselu.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz