Bačkovice

Bačkovice, 675 32, Bačkovice, Tel.: +420 606 176 940, obec.backovice@tiscali.cz
Bačkovice/Společnost - Bačkovice
V roce 1294 se uvádí první zmínka o Bačkovicích kdy je držel Oldřich z Hradce a tehdy byla ves počítána do Bítovského kraje. Bačkovice bývaly tvrzí, která stávala na místě mlýna. Mlýn zvaný Šprinclův mlýn. Nebyly ustálena rodná jména (příjmení). Šlechta se nazývala podle statků kde pobývala, zřídka se stávalo, že se změnou statku se změnila také příjmení. Za krále Jiřího z Poděbrad roku 1456 až 1471 byla tvrz Bačkovice jako mnoho jiných v okolí pobořena a zpustošena následkem plenění a drancování od uherského krále Matyáše Korvína a jeho spojenců Rakušanů. (Zdroj: Wikipedie)

Bačkovice patří mezi nejstarší osady v kraji.Pojmenování obce se snad odvozuje z toho,že prvotní obyvatelé se zabývali chovem ovcí.Pastýř ovcí se jmenuje bača a z toho pravděpodobně vznikl i název Bačkovice.
První písemná zmínka o Bačkovicích se uvádí už v roce 1294.Ve 14 století daly Bačkovice příjmení šlechtickému rodu.Prvním byl Bohuslav z Bačkovic,po něm vzal tvrz jeho syn Adam z Bačkovic.Roku 1422 navštívili zdejší krajinu husité,ale není známo,zda byli i v Bačkovicích.
Tvrz byla pobořena a zpustošena v česko-uherské válce roku 1468,kdy vojsko Matyáše Korvína drancovalo jihozápadní Moravu.Roku 1602 prodala poslední majitelka Anna z Bačkovic tvrz polickému panství
Roku 1850 byla obec začleněna pod politickou pravomoc Podkrajského úřadu v Dačicích.

  • Kámen s pamětní deskou k 80. výročí narození T. G. Masaryka
  • Boží muka
  • Kaple Cyrila a MetodějeHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz