Bačice

Bačice, 675 55, Bačice, Tel.: +420 568 864 587, obec.bacice@volny.cz
Bačice/Společnost - Bačice
Obec má vlastní znak a prapor, vycházející z historických pečetí obou místních částí dnešní obce Bačice.

Ve staré pečeti obce Bačice bylo rádlo a písmena A.R., která byla vyrytá nad ním. Stará pečeť obce Udeřice měla po pravé straně rádlo a po levé straně v oblouku  nápis PE.PO.OB.HUDERZIH /pečeť poctivé obce Hudeřic/. Symbol radlice je převzat z historických pečetních znamení obou částí. Figury lučních čtyřlistých květů odkazují na pečeť Bačic, jejich počet přitom vystihuje nynější počet místních částí. Z návrhu znaku vychází i vyjádření podoby praporu. List tvoří tři vodorovné pruhy - modrý, žlutý, modrý. V horním a dolním rohu je po jednom bílém čtyřlistém květu se zlatým středem. Barvami obce jsou žlutá, bílá a modrá, které symbolizují moravskou příslušnost obce v rámci českomoravského Kraje Vysočina a také  venkovský zemědělský charakter obce.

Od roku 2003 jsou znak i prapor opět symbolem obce Bačice. K svěcení nových obecních symbolů došlo při slavnostním ceremoniálu 18.7.2003.

Obce patřily odpradávna ke hradu Bítovu. Když český král Jindřich dal v roce 1307 hrad Bítov lénem Remuntovi z Lichtemburka, připadly i Bačice a Udeřice tomuto rodu.

Páni z Lichtemburka  je pak udělovali svým manům  v dočasné či dědičné léno. Ve 14.  a 15. století nalezneme v písemných listinách panoše a vladyky, kteří se psali " z Bačic". Roku 1497 král Vladislav oddělil Bačice od Bítova a udělil je Hankovi ze Zap. Udeřice patřily k Bítovu až do roku 1511, kdy je prodal Albrecht Bítovský Janu Zelenému z Říčan. Ten byl již od roku 1505 majitelem Krhova, a tak se Bačice i Udeřice staly součástí panství Krhovského.  Majitelé zmiňovaného panství se po staletí střídali, ale obě vsi k tomuto panství trvale patřily  a sdílely tak společný osud.

Do roku 1891 tvořily obce Bačice a Udeřice jednu politickou obce. Téhož roku se Udeřice oddělily a tvořily obec samostatnou.

K opětovnému sloučení obcí pod jednotný název Bačice došlo v roce 1960.

  • Kaple svatého Floriána – v barokním stylu, na návsi
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého – na návsi
  • Kaple svatého Antonína – v Udeřicích
  • Boží muka – z roku 1945
  • Kamenný kříž – při výjezdu z obce směrem na Radkovice
  • Železný kříž – u silnice směrem na Krhov
  • Pomník padlým v první světové válce – na návsi
  • Pomník obětem v druhé světové válce – z roku 1970
  • Pamětní deska na hasičské zbrojnici připomínající umučené občany za druhé světové válkyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz