Arnoltice

407 14, Arnoltice, Tel.: +420 412 553 123, posta@ouarnoltice.cz
Arnoltice/Společnost - Arnoltice
Obec s 300 obyvateli má poštu, mateřskou školu, kostel, hřbitov, restauraci a obchod. V obci je řada rekreačních objektů včetně v současnosti nevyužívaného koupaliště. Spojení s Děčínem zajišťuje pravidelná autobusová linka. Obec leží v nadmořské výšce 343 m uprostřed unikátní krajiny Českosaského Švýcarska s typickými pískovcovými skalními masivy, kaňony a převážně jehličnatými lesy.

Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Českého Švýcarska. Obyvatelé zde byli, vyjma 5 smíšených manželství, výhradně německé národnosti, sestávali z několika tradičních rodových klanů s velmi dlouho historií. Roku 1833 čítaly Arnoltice 603 obyvatel, roku 1910 762 obyvatel a roku 1942 692 obyvatel na 159 domů ze 164 čísel popisných. Původní typické domy se stavěly kombinovaně ze dřeva a z kamene – dřevěné byly obytné místnosti, kamenné(často z pískovce, jenž se těžil v blízkosti obce) pak chodby a chlévy. Střechy se pokrývaly nejprve šindelem, později břidlicí, zdi byly hrázděné. Dominantou obce byl a je pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756 – 1758, který musel být po ničivém požáru roku 1906 takřka znovu vybudován. Se zásobami vody neměly Arnoltice díky pískovcovému podloží problémy. V samotném centru obce byl zřízen rybník - protipožární opatření. V období sucha sloužila jako zásobárna přírodní nádrž na vršku Arnoltického vrchu (424m), která prý měla stálou hladinu vody po celý rok.

Původ názvu obce

První zmínky o Arnolticích pochází ze 14.století, a to ze zpráv týkajících se odvodů církevních dávek. Prameny, které se o Arnolticích zmiňují více, nacházíme ale až ve století šestnáctém. R.1515 se obec Arnoltice (Arnsdorf) objevuje v kupní smlouvě mezi Mikulášem Trčkou z Lípy (prodejce) a Janem ze Salhausenu (kupec), a to jako součást panství přináležejícího k hradu Ostrému. Na počátku 17.století bylo Bynovecké panství spolu s Arnolticemi krátce v držení Wartenberků, poté prodáno  Radislavu ze Vchynic, z něhož r.1619 dědičně připadlo na Viléma Kinského. R.1635 získává držbu polní maršál Kinského Jan Aldringen, sňatkem pak zčásti přechází na rod Clary à až do roku 1945 je tedy držitelem rod Clary-Aldringenů.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • Památník první písemné latinské zmínky o obci z roku 1240 (Arnoldi - Villa) a první česky psané zmínky o Arnolticích z let 1355 - 1359 (Arnoltycz)
  • Památník bojovníkům padlým ve válce 1859-1866
  • Bývalý větrný mlýn
  • Socha Panny Marie Assumpty
  • Smírčí kámen
  • Venkovská usedlost čp. 31
  • Wornerova lípa – památný strom, roste u dnes již neexistující usedlosti rodu Wornerů

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz