Albrechtice (okres Karviná)

Obecní, 735 43, Albrechtice, Tel.: +420 596 428 448, sekretariat@obecalbrechtice.cz
Albrechtice/Společnost - Albrechtice
V Albrechticích sídlí římskokatolická farnost s farním kostelem sv. Petra a Pavla, farní sbor Slezské církve evang. a. v., založený v roce 1950; od státního uznání Apoštolské církve v roce 1989 sídlí v Albrechticích její ústředí.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447, kdy tam již stál farní kostel. Jméno dostala nejpravděpodobněji po Albrechtovi, podkomořím Těšínského knížectví o němž je zmínka z roku 1322. Roku 1693 prodal František Vilém Larisch ze Lhoty Albrechtice Jindřichu Ferdinandu Larischovi a od té doby se staly součásti karvinského panství. Obec přináležela správně až do roku 1952 do okresu Fryštát, pak do roku 1960 do okresu Český Těšín a od té doby je součásti okresu Karviná.

Roku 1828 byla postavená obecná škola a o 100 let později druhá. V roce 1914 byla dobudována jednokolejná železniční trať do Českého Těšína a roku 1957 zdvojkolejněná. Téhož roku bylo náhodně objeveno archeologické naleziště v nivě řeky Stonávky s nálezy sahajícími až do 9. století.

Při sčítání roku 1850 měly Albrechtice 828 obyvatel, v roce 1930 bylo evidováno 1641 obyvatel a 243 domů. Roku 1980 se počet obyvatel zvýšil na 3617 osob a bylo napočteno 1093 bytů; z toho k české národnosti se hlásilo 58 %, k polské 35,5 % a ke slovenské 6,5 % obyvatel

  • Franciszek Michejda, senior evangelické církve
  • Jan Michejda, právník a politik
  • Tadeusz Michejda, architekt
  • Rudolf Bubik, biskup Apoštolské církve
  • Kostel svatého Petra a Pavla, dřevěný, z r. 1766
  • Kostel svatého Petra a Pavla, zděný, vystavěn v letech 1935-1938
  • Evangelický kostel, vystavěn v letech 1946-1948, později rozšířen o přístavby
  • Dělnický dům, vystavěn roku 1908
  • Boží muka z 19. století

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz