Horka nad Moravou

náměstí Osvobození, 783 35, Horka nad Moravou, Tel.: +420 585 378 035, obec@horka.cz
Horka nad Moravou/Společnost - Horka nad Moravou
Horkou nad Moravou procházejí silnice třetí třídy. Silnice vedou směrem na Olomouc, Olomouc-Chomoutov a Skrbeň.

Do Horky každodenně zajíždí autobusové linky MHD Olomouc č. 18 a 20. V obci je šest autobusových zastávek, z toho jedna za obcí u vojenského opravárenského závodu. V Horce nad Moravou se nachází železniční zastávka, ležící na trati 275 Olomouc - Drahanovice.

V obci se každý rok koná dvoudenní country festival Horecké struny.
Místní Sokol pořádá každý rok několik vesnických zábav se skupinami jako Stracené Ráj nebo Motors
Koncem června se zde pravidelně od roku 2010 koná hudební open air produkce Rocková Horka

(Zdroj: Wikipedie)

1250 písemně doložena osobnost Parduse z Horky, zmínka o horeckém mlýně
1271 první písemný doklad o Horce
1406 hrad v Horce
1520 Horka patřila Petrovi z Horky a jeho 5 synům
1535 město Olomouc koupilo Horku
1593 hrad rozbořen, poslední zmínka o něm
1753 postaven kostel svatého Mikuláše
1872 v obci založen Sokol
1873 postavena stará škola
1883 přes obec vede železnice
1884 založen Sbor dobrovolných hasičů
1900 zřízena pošta a železniční stanice
1914 zaveden elektrický proud, zřízena elektrárna ve mlýně
1916 založena obecní knihovna
1922 vznik družstevní pekárny ve mlýně
1932 postaven Tyršův pomník u nádraží
1945 8. května obec osvobozena Rudou armádou
1946 postaven pomník u obecního úřadu v Horce
1955 založeno zemědělské družstvo
1963 zahájení provozu Základní školy v Horce
1977 postaveno nákupní středisko Jednoty
1984 postavena nová mateřská škola
1991 v budově mateřské školy začala pracovat ekologická nadace Sluňákov
1993 dokončen vodovod, rekonstrukce obecního úřadu - nová omítka, na železničním přejezdu instalováno zabezpečovací zařízení
1994 dokončení 1. etapy plynofikace výstavba plynové kotelny ve škole kabelizace telefonní sítě vysvěceny nové zvony - Sv. Mikuláš a Panna Marie
1996 ukončena hlavní část plynofikace obce
1997 povodně - zatopeno 200 domů, 20 domů muselo být demolováno
1998 vybudována čistička odpadních vod započato se stavbou kanalizace a připojováním domů na ni
1999 předseda PS Parlamentu České republiky předal starostovi obce obecní symboly - znak a prapor obce, postaven nový obecní obytný dům s 15 byty
2000 postavena nová hasičská zbrojnice, spolu se Sluňákovem a Holanďany vysazena lipová alej, začal pracovat Klub seniorů v nových prostorách
2001 oslava 730 let od první písemné zmínky o obci, vydání knihy o obci
2002 dokončena stavba kanalizace včetně přípojek /kromě Sedliska/
2003 ZŠ je příspěvkovou organizací, oslavy 40. výročí otevření ZŠ a 20. výročí otevření MŠ
2004 dostavba kalové koncovky na ČOV, zahájena stavba kanalizace v Sedlisku, navýšena protipovodňová hráz kolem lesa, ekolog. organizace "Sluňákov" zahájila stavbu nízkoenergetického domu
2005 dokončena stavba kanalizace v Sedlisku včetně přípojek, opravena Husitská kaplička, modlitebna Církve československé husitské, přemístěna do budovy "Pekařství"
2006 povodeň - protržení hráze kolem lesa, zaplaveny sklepy domů v části Sedlisko, rekonstrukce komunikací v ulici Vodní a Partyzánská, vybudování asfaltové cesty kolem "Dolů"

  • Kostel svatého Mikuláše

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz