Buchlovice

náměstí Svobody, 687 08, Buchlovice, Tel.: +420 572 595 120, info@buchlovice.cz
Buchlovice/Společnost - Buchlovice
Při vyslovení názvu obce Buchlovice se mnohým vybaví především její známé památky, hrad Buchlov, zámek Buchlovice s parkem, na kopci Modla pak kaple sv. Barbory, ale i každoroční kulturní programy v rámci Buchlovského kulturního léta, Buchlovské svíce a další. Buchlovice jsou jednou z bran do Chřibů, výchozím místem turistických stezek i cyklotras. Jejich okolí nabízí výlety bohatstvím smíšených lesů s přírodními útvary a historickými památkami, mezi něž patří klášter s bazilikou na Velehradě, zřícenina hradu Cimburka či velkomoravské hradisko sv. Klimenta.

První písemná zmínka o obci se nachází v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1207. Ovšem archeologické nálezy dokazují existenci osídlení již v době paleolitu a neolitu. Na počátku byly Buchlovice nezávislým, dědičným lenním statkem. První obyvatelé stavěli své domy v místech dnešního náměstí,na Suchém řádku (pojmenován podle toho, že v době povodní sem voda z Buchlovického potoka už nedosahovala) a v okolí kostela. Z roku 1270 již známe první konkrétní jména, a to bratry Jeronýma a Ondřeje z Buchlovic. Od roku 1540 se Buchlovice staly trvalou součástí buchlovského hradního panství, jehož majiteli byli i vladykové ze Zástřizl, baroni Petřvaldové a hrabata Berchtoldové. V době držení Zástřizlů byla rozšířena tzv. spodní tvrz, později Reichova palírna, která byla v polovině 70. let zbourána. Stála v místě dnešního obecního úřadu a zdravotního střediska. Horní tvrz stojí dodnes v ulici Helštýnská, později přestavěna na vodní mlýn, nyní přestavěna na obytný dům. Ve sklepě domu dodnes pozůstatky zařízení mlýna. V době předbělohorské byla obec evangelická. Jako svatostánek byla používaná kaple sv. Alžběty, dnes smuteční obřadní síň. Kostel sv. Martina byl dostavěn v roce 1644. V roce 1611 žilo v Buchlovicích 111 obyvatel. V roce 1699 zahajuje Jan Dětřich Petřvaldský stavbu zámku. Dostavěn v roce 1707. V roce 1800 přešlo buchlovské panství do držení rodu Berchtoldů. Rozvoji Buchlovic v 18. a 19. století pomohla skutečnost, že byly střediskem panství a do roku 1848 sídlem vrchnostenských úřadů. Roku 1862 postavena první dvojtřídní škola, 1888 škola na Lhotce, 1924 Měšťanská škola v ulici Komenského.

Ještě v první polovině minulého století byl v provozu pivovar. Zanikl v roce 1910.

Dne 20. května 1805 byly Buchlovice povýšeny císařem Františkem I. na městečko. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

(Zdroj: Wikipedie)

 •     Bedřich Všemír von Berchtold (1781-1876), šlechtic, lékař, botanik a cestovatel
 •     Leopold I. Berchtold (1759-1809), šlechtic, lékař, cestovatel a filantrop
 •     Jiří Hanák (* 1938), novinář, signatář Charty 77, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky
 •     Jiří Štokman (1920-1981), československý voják, příslušník výsadku Clay

(Zdroj: Wikipedie)

 

 •     Zámek Buchlovice s parkem
 •     Hrad Buchlov
 •     Kostel svatého Martina - farní kostel, první zmínka pochází z roku 1398. V letech 1640-3 byl na místě původního gotického kostela postaven raně barokní kostel.
 •     Kaple svaté Alžběty
 •     Kaple svaté Barbory (tzv. Barborka) na kopci Modla
 •     Kaple svatého Vendelína
 •     Kaplička svatého Kříže
 •     Boží muka
 •     Pamětní kámen v lese
 •     Mariánský sloup na náměstí
 •     sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje sochaře Ondřeje Zahnera
 •     Hradiště na Holém kopci, archeologické naleziště
 •     Fara
 •     Smraďavka – zvaná také Leopoldov, osada se sirnatými prameny a zámečkem

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz