Česká Ves

Jánského, 790 81, Česká Ves, Tel.: +420 584 459 090, info@cves.cz
Česká Ves/Společnost - Česká Ves
Obcí prochází státní silnice I. Třídy č. 44, která jižně navazuje na trasy od Brna, Olomouce i Prahy, severně pak na hraniční přechod do Polska (Mikulovice/Glucholazy) a východně směrem na Opavu a Ostravu. Rovněž vede obcí vedlejší železniční trať se zastávkou pro osobní vlaky. V sousedním Jeseníku je i zastávka rychlíková. Výhodná je i doprava autobusy, jak do blízkého okolí, tak i do vzdálených měst – Ostravy, Brna a Prahy. Zástavbu obce je situována podél řeky a silnice, takže je roztažena na délku téměř 4 km

Obec je zřizovatelem dvou mateřských škol a Základní školy, které fungují jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Ve školním roce 2004/2005 navštěvuje mateřské školy 81 dětí a v Základní škole se vzdělává v 1. - 9. ročníku 261 žáků ve 11 třídách. V komlexu školy jsou i tělocvična, fit-centrum, sportovní hřiště s atletickou dráhou a rovněž vlastní kuchyně s jídelnou.

V současné době má obec 2542 obyvatel a 515 domů. Většina obyvatel žije v rodinných domcích, zbývající část v bytových domech. Téměř všichni obyvatelé se hlásí k české národnosti. Průměrný věk obyvatel je 34,5 roku. Náboženské vyznání není registrováno a místní římsko-katolický kostel je poměrně málo navštěvován. Podle zaměstnání je rozložení občanů následující:

Průmysl 31 %
Služby 17 %
Řemeslníci a podnikatelé 12 %
Zemědělství a lesnictví 6 %
Ostatní, včetně nezaměstnaných 34 %

První stopy osídlení údolí řeky Bělé, kde se rozkládá dnešní Česká Ves, sahají až do 6. století. Osadníci byli příslušníci slovanských kmenů, žijících v oblastech jižního Polska. Písemné zmínky o osadě s názvem Waltherowici pochází roku 1284, kdy vznikla Zakládající kniha vratislavského biskupství.

Dnešní název obce se objevuje až v roce 1410. Původ má pravděpodobně podle horníků z Čech, které pozval k dolování železné rudy a zlata na úpatí vrchu Zlatý Chlum kolem r. 1350 tehdejší vlastník obce Hynek Muščín. Obec značně poškodila válečná tažení 30leté války spojená s drancováním, epidemie moru roku 1627 a konečně i smutně proslulé čarodějnické procesy, ve kterých bylo upáleno 16 žen a 1 dítě – nejvíce z obcí na Jesenicku.

Rozvoj je zaznamenán až s přelomem 18. století. V obci je obnoven kostel, pracuje mlýn, spolková pila a rozvíjí se plátenictví. Spolková továrna se v roce 1894 mění na akciovou společnost pro výrobu železného zboží – dnešní Řetězárna a.s., která má velký význam pro obec – její výrobky se prodávají ve více než 30 zemích světa. Rodáci z České Vsi se také zasloužili o jesenické lázeňství. V roce 1798 se v obci narodil zakladatel lázní v Lipové Johann Schroth.

  • V obci se narodil zakladatel lázní v Lipové Johann Schroth (1798-1856).

(Zdroj: Wikipedie)

Kulturní památky

  •     Auto-moto veterán muzeum, založené roku 1998
  •     římskokatolický farní kostel sv. Josefa, postavený v roce 1924-1926
  •     budova šoltézství čp. 84, zmiňována již roku 1576
  •     mramorový mariánský sloup z roku 1876 (sochař Rafael Kutzer)

Přírodní památky

    památné stromy: javor u Zbránků, klen nad Českou Vsí, dva duby letní

Na území České Vsi zasahují i:

  •     Chráněná krajinná oblast Jeseníky
  •     Ptačí oblast Jeseníky (pro jeřábka lesního a chřástala polního)
  •     Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet

(Zdroj: Wikipedie)
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz