Obrnice

Mírová, 435 21, Obrnice, Tel.: +420 476 118 020, epodatelna@ouobrnice.cz
Obrnice/Společnost - Obrnice
Obrnice

obrnice-1.jpg
Obrnice (německy Obernitz) je obec, která se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji na říčce Srpině v nadmořské výšce 213 m. Obec leží jen asi 3,5 km východně od města Mostu po silnici I/13. Obec je členem Mikroregionu Srpina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 2684 obyvatel. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Obrnice

Mírová, 435 21, Obrnice

Telefon: +420 476 118 020
E-mail: epodatelna@ouobrnice.cz
Web: http://www.ouobrnice.cz/


Obec Obrnice se nachází v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti 3 km od města Mostu. Celková katastrální výměra obce činí 7 464 979 m2. Základní územní jednotky jsou následující:

-         Obec Obrnice
-         Chanov
-         České Zlatníky       
 
Obec Obrnice leží v údolích řeky Bíliny a říčky Srpina. Významnou dominantou v krajině je vrch Zlatník, ležící přímo nad Českými Zlatníky. Kulturní památkou v Českých Zlatníkách je kostel sv.Jiří . Obec zrealizovala rekonstrukci kapličky a opravila sochu u kostela v Českých Zlatníkách.

V obci žije cca 2 500 obyvatel, z toho téměř 2 000 v panelových domech. Dle tzv. Gabalovy studie je téměř 40% obyvatel romského etnika. Obec Obrnice, stejně jako celý okres Most, se potýká s nejvyšší nezaměstnaností v republice.

Občanská vybavenost

V obci je dostatečná občanská vybavenost – Základní škola, Mateřská škola, Pošta, Služebna Policie ČR, Sportovní hala s ubytovnou a sportoviště jak pro děti, tak i pro dospělé (fotbal, tenis, volejbal, minigolf). Je zde i dostatečná síť maloobchodů potravin, masa, uzenin a textilu. Jsou zde provozována tři pohostinská zařízení a jeden hotel.
Dopravní obslužnost je na velmi vysoké úrovni. Do obce zajíždí místní autobusová doprava z Mostu, v obci je vlakové nádraží a rovněž obcí projíždí vnitrostátní autobusová doprava.

Společensko-kulturní vyžití

V centru jsou pořádány akce pro děti a mládež – klubová činnost, taneční kroužek, kroužek ručních prací, dramatický kroužek, promítání filmů, pořádají se tam plesy   a divadelní představení, soutěže dětí ve zpěvu a recitaci, společenské zábavy, oslavy dne seniorů, dětský maškarní bál, a celá řada dalších aktivit.

Začátkem roku 2012 byly pořádány celkem 4 plesy – Myslivecký, Hasičský, Sokolský a Obecní. TJ Sokol nabízí mnoho programů sportovních aktivit jako je např. fotbal či stolní tenis. Obec a TJ Sokol spoluorganizují různé akce. V obci se staly tradicí akce: Pálení čarodějnic, Stavění májky, Dětský den, Rozloučení s prázdninami aneb den plný her, Hallowen spojený s dlabáním dýní a lampiónový průvod, Mikulášská nadílka spolu s rozsvícením vánočního stromu.

Obec Obrnice provozuje Obecní knihovnu spolu s internetovým centrem, které je přístupné široké veřejnosti.

Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes. Krajina měnila svůj vzhled vlivem eruptivní činnosti, změnami zemské kůry, kdy některá místa byla vysoko vyzdvižena, jako např. náplav nad cihelnou, či pískovce nad Sedlecem.

Zdejší krajina byla pokryta hustými lesy, kterými vedly přirozené cesty podél Bíliny a údolím k Patokryjím. Katastr nynější obce Obrnic byl osídlen, jak dokazují archeologické nálezy, již v mladší době kamenné. Zemědělské osídlení umožňovaly vhodné přírodní podmínky. Podél toku řeky Bíliny je úrodná půda, vhodná k přeměně v půdu zemědelskou. Její proměna probíhala již od doby kamenné.

Mezi nejstarší archeologické nálezy patří tři dobře zachovalé hroby z doby šňůrové keramiky v Obrnicích a Českých Zlatníkách. Podle novějších výzkumů se má však za to, že se nejednalo ještě o zemědělce, ale spíše o nomády. Nejstarší zemědělská sídliště byla objevena u Českých Zlatníků. Na trvalé osídlení ukazuje nález pece, odpadních struh a keramiky. Ze zemědělské osady u Patokryjí pochází nález hrnečku s kanelováním.

V době bronzové (2300 - 800 př.n.l.), se na území Obrnic používá vedle kamenných nástrojů stále častěji nástrojů kovových. Z počátku měděných, později bronzových, jak dokazují nálezy v hrobě u Českých Zlatníků, které se váží k starší době bronzové.

  • Kaple Nejsvětější Trojice na návsi, restaurovaná v letech 2007-2008
  • Sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského u kaple. O sousoší vedou Obrnice soudní spor s městem Horní Jiřetín. Ten tvrdí, že socha je jeho majetkem a žádá její vrácení. Obec Obrnice, která zaplatila její opravu a na jejímž pozemku stojí, se však brání.

(Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz