Starý Jičín

Starý Jičín, 742 31, Starý Jičín, Tel.: +420 556 752 581, ic@stary-jicin.cz
Starý Jičín/Společnost - Starý Jičín
Obec Starý Jičín se nachází na úpatí Starojického kopce (496 m n.m.) v Moravské bráně, asi 5km jihozápadně od okresního města Nový Jičín. Starý Jičín patří dnes - co do počtu obyvatel - do skupiny středně velkých střediskových obcí. Současný rozsah získala obec k 1.1.1979, kdy došlo k připojení obcí Dub, Heřmanice, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice a  Starojická Lhota, Vlčnov byl k obci připojen již v roce 1949. Katastr obce má rozlohu 3368ha a žije zde celkem 2732 obyvatel. Přímo  v obci  Starý Jičín je evidováno 483 obyvatel. Počet obyvatel díky nárůstu  výstavby rodinných domů nejen v nově  připravených lokalitách  postupně narůstá.

Obcí prochází silniční tah E 7 od Brna a Olomouce směrem na Český Těšín a dále do Polska. V obci  funguje pouze silniční doprava. Okolní krajina je otevřená, většinou odlesněná. Významnou  dominantou je zřícenina hradu Starý Jičín, vypínající  se na Starojickém kopci. Mezi další historické památky patří farní kostel  sv.Václava s přestavěnou  renesanční věží, areál kostela s jeho ohradní zdí, kamenným schodištěm s kamenným křížem se sochou  sv. Máří Magdalény, zastřešeným schodištěm k areálu kostela. Na náměstí stojí socha sv. Jana Nepomuckého (rekonstrukce v roce 2011) a kašna s bronzovým sousoším Anděla strážného pod chráněnou lípou. Specifickou  památkou je  pranýř, lidově zvaný ,,popravčí sloup" nižšího hrdelního práva.

V obci se nachází v centru Obecní úřad s radnicí a informačním centrem, obecní kulturní dům se sálem, pobočka České pošty, dvě prodejny potravin a řeznictví, výrobna nábytku, restaurace s pizzerií a penzionem, vinárna,  restaurace a hotel Zámeček, Motorest Starý Jičín. Funguje zde Základní škola,( která byla otevřena v roce1973) a Komunitní škola, Mateřská škola, ordinace lékařky pro dospělé, ordinace dětské lékařky, kadeřnictví, turistická ubytovna, Sociální družstvo Jiřinka, fotbalové hřiště, dětské hřiště.

V obci je velmi činný spolek JSDH Starý Jičín,je zřízena JPOII Starý Jičín, TJ Sokol (oddíl kopané, tenisový oddíl, volejbalový oddíl), Klub důchodců Starojicka, ČZS,  Dechová hudba Starojičané, Divadelní soubor Starojičan.

Historie obce je těsně spjata s historií hradu Starý Jičín. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých  pravěkých  kultur. Po osídlení naší  vlasti  Slovany nabyl Starojický kopec významnou strážní funkci. Na přelomu 12. a 13. století se strážisko mění v pohraniční hrad, střežící  cestu  do  Polska. Hrad měl funkci vojenskou, z malé  části  i odpočinkovou.  Pod ním vznikla malá osada hradčanů, nynější Starý Jičín, který byl patrně po nějakou dobu nejzazším trvale osídleným místem při  stezce od Jadranu  k  Baltskému moři, tzv. jantarová cesta. Nasvědčuje  tomu i okolnost, že starojický kostel je  zasvěcen  sv.Václavovi, podle tehdejšího pojetí  patronovi  státní hranice. Starý Jičín se stal již na počátku 13.století tržní vsí.  Při  spojovacích  cestách s okolím vznikaly další  kolonizační osady. Tyto  se stávají součástí  panství, jehož tržním centrem je Starý Jičín. Patrně již kolem  r.1230 získal  Starý Jičín  s okolím  Arnold z Hückeswagenu. První písemná zmínka o hradu pochází  ze 14.7.1240. Počátkem 14.století se stal držitelem hradu rod pánů z Kravař.  Po několika změnách majitelů po husitských válkách získává panství na počátku 16.století rod pánů ze Žerotína. Žerotínové hrad i panství ztrácejí počátkem třicetileté války. V průběhu této války je hrad obsazován vojsky obou stran. V držení hradu se až do 18.století vystřídala řada rodů. Koncem 18.století se hrad i panství dostávají do majetku rodu Seilernů. Vzhledem k nezájmu majitelů hrad rychle podléhal rozkladu. Ani snaha hraběte Bedřicha Deyma na počátku 20.století nezabránila hlodajícímu zubu času a z kdysi mohutného hradu se stala zřícenina.

Obci Starý Jičín však nezůstává osud této dominanty lhostejný. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní věž, v přízemí věže se nachází stylová  restaurace.  Dále každoročně obec pokračuje  v rekonstrukcích  hradní zdi F. Rekonstruce jsou podporovány dotacemi MK ČR z programu Záchrany kulturních památek a finanční spoluúčasti Obce Starý Jičín.

  • Jarolím Stanislav Pavlík - farář a spisovatel (1865-1938)
  • Augustin Pavel Váhala - 12. biskup litoměřický (1866–1877)

(Zdroj: Wikipedie)

  •     Hrad Starý Jičín, zřícenina
  •     Kostel svatého Václava
  •     Sloup malého práva hrdelního
  •     Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí
  •     Sochy svatého Floriána a svatého Vendelína
  •     Kašna na náměstí

(Zdroj: Wikipedie)

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz