Velké Losiny

Rudé armády, 788 15, Velké Losiny, Tel.: +420 583 248 422, podatelna@losiny.cz
Velké Losiny/Společnost - Velké Losiny
Nejnižší bod obce leží na jejím jihozápadním okraji přibližně ve 382 m n. m., nejvyšší v katastrálním území Bukovic v 825 m n. m. Střední nadmořská výška obce je 411 m. Obec má rozlohu 46,50 km²  a 2 788 obyvatel v roce 2007.

První zmínka o Velkých Losinách pochází z listiny vydané ve Šternberku v roce 1296, ve které je uveden název Ulrici villa (Oldřichova Ves), jehož německým ekvivalentem je německý název Groß Ullersdorf. Roku 1351 je připomínán v obci kostel a fara. Podle listiny z roku 1391 můžeme soudit, že patřily zeměpanskému majetku. V první polovině 15. století byla ves poplatná městu Šumperk, ve druhé polovině však již patřila Žerotínům, a to nejprve zřejmě jako zástava, od roku 1507 jako pevná součást majetku - losinské panství.

(Zdroj: Wikipedie)

 

 

 • Zámek Velké Losiny s areálem (národní kulturní památka)
 • fresky v zámeckých kaplích - v obou kaplích (barokní i bývalé renesanční) je dochována fresková výzdoba z let 1742-1744 malíře Jana Kryštofa Handkeho
 • nízký zámek - trojkřídlá stavba z 2. poloviny 17. století
 • empírové křídlo - stavba z 2. poloviny 17. století
 • tzv. mateřská škola - stavba z 1. poloviny 18. století
 • skleník - objekt z 2. poloviny 19. století
 • zahradní domek - objekt z 18. století
 • sochy osmi trpaslíků (v tzv. mlýnské zahradě) - samostatně stojící pískovcové skulptury, součást ozdobné zahrady ze 30. let 18. století
 • kašna se skulpturami ryb a putti (v tzv. mlýnské zahradě) - součást ozdobné zahrady ze 30. let 18. století
 • socha sv. Jana Nepomuckého (u sv. nároží zámku) - barokní sochařská práce z roku 1716
 • sousoší Nejsvětější Trojice (jižně nízkého zámku) - práce kamenického maletínského mistra Jenische ze 2. poloviny 19. století
 • sousoší Smrt Aktaióna (Milon Krotónský) - barokní sochařská práce J. A. Heinze a J. J. Lenherta z 30. let 18. století z původní výzdoby parku
 • sousoší Herakles se lvem - sochařská práce z 30. let 18. století, dílo J. A. Heinze a J. J. Lenherta
 • zámecký park - přírodně krajinářský park o rozloze 15,41 ha, založený v letech 1580-1589 jako renesanční zahrada, v letech 1731-1738 přebudovaná na barokní park ve francouzském, od roku 1802 park anglický
 • Ruční papírna, komplex budov čp. 9 - založen v roce 1550, konstrukce a krovy ze 17. století, dnešní úprava průčelí z roku 1825 (národní kulturní památka a technická památka)
 • Farní kostel sv. Jana Křtitele - pozdně renesanční jednolodní kostel z let 1599-1603, s pozdně gotickou věží a četnými kamennými články; chór upraven v roce 1784, kaple přistavěna v roce 1725
 • Kaple sv. Kříže (v areálu lázní) - drobná barokní stavba z roku 1715
 • Kaplička zv. Švédská (u cesty) - drobná architektura z roku 1650
 • Kaplička sv. Rocha (ul. Boženy Němcové) - drobná barokní architektura ze 2. poloviny 18. století
 • Bývalá žerotínská sýpka - monumentální barokní hospodářská budova z poloviny 18. století; k ní patří dále:
 • socha sv. Floriána - barokní socha z 2. třetiny 18. století
 • Socha sv. Jana Nepomuckého (ul. Bukovická) - rokoková sochařská práce z roku 1734
 • Sloup Nejsvětější Trojice (ul. Komenského) - raně barokní sochařská práce z roku 1707
 • Boží muka (v zahradě na tř. Rudé armády) - sloupková boží muka z roku 1700
 • Sousoší Kalvárie (ul. Komenského u lázeňského parku) - kamenická práce z roku 1725


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz