Zeleneč

Kasalova, 250 91, Zeleneč, Tel.: +420 281 925 192, obec.zelenec@volny.cz
Zeleneč/Společnost - Zeleneč
Obec Zeleneč s 2475 ( k 8. 12. 2008 ) obyvateli (z toho 160 cizinců) se nachází severovýchodním směrem od hranic hl. města Prahy 1,5 km od městské části Horní Počernice v klidném prostředí.

Od roku 1990 byla v obci zahájena výstavba technické infrastruktury. V současné době je v celé obci vybudována obecní splašková kanalizace, vlastní čistírna odpadních vod, přečerpávací stanice splaškových vod z lokality „Pod Dráhou“, v celé obci obecní vodovod s připojením na vodní zdroj Káraný (nejkvalitnější zdroj vody zásobující část Prahy). Dále byla od roku 1997 realizována výstavba regulační stanice plynu a plynofikace celé obce, která je v současné době dokončena. V obci jsou vybudovány nové komunikace a chodníky, zrekonstruováno veřejné osvětlení. V roce 1997 byla provedena 200% telefonizace obce kabelovým vedením. U rozvodů elektro byly vystavěny 2 nové trafostanice o výkonu 3 x 630 kVA a byla realizována kabelizace rozvodů.

(Zdroj: Wikipedie)

Obec Zeleneč se nachází ve Středočeském kraji přibližně 2 km východně od hranic hlavního města Praha (Horních Počernic). Obec má k 10.10.2012 2800 trvale hlášených obyvatel.

V letech 1990 – 2000 byl v obci Zeleneč nově vybudován obecní vodovod, kanalizace s přečerpávací stanicí a čistírna odpadních vod. Dále byla provedena plošná plynofikace .

S přispěním obce byla v celé obci provedena kabelizace rozvodů nízkého napětí včetně výstavby několika nových trafostanic. Současně s tím obec zrekonstruovala a rozšířila veřejné osvětlení. V roce 1997 byla provedena 200 % telefonizace obce kabelovým vedením.Výstavba všech inženýrských sítí byla koordinována a po dokončení jednotlivých etap byly následně provedeny nové povrchy komunikací včetně nových chodníků. Do zelených pásů a podél příjezdových komunikací do Zelenče obec vysázela stromy. Tímto byl dán základ pro další rozvoj obce v oblasti bydlení s hlavním cílem zastavit úbytek počtu obyvatel a zajistit prosperitu obce do dalších let.

Počet obyvatel se zvýšil z 1363 (rok 2000) na 2252 (31.12.2007) dle evidence obyvatel na OÚ Zeleneč. Navýšení počtu obyvatel má ekonomický význam pro rozpočet obce, ale zároveň je tlakem na kvalitu občanské vybavenosti. Ta je od roku 2002 hlavní prioritou v rámci rozvoje. V obci Zeleneč je zdravotní středisko (praktický a dětský lékař, stomatolog), škola pro 1. a 2. stupeň, mateřská škola, pošta, 2 restaurace, hospodu a hřišti, 3 obchody s potravinami, 2 se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, golfové hřiště, 2 antukové tenisové kurty, krytá tenisová hala, tělocvična při ZŠ Zeleneč.

V letech 2003 – 2005 byla zrekonstruována mateřská škola včetně nového dětského hřiště, otevřeno bylo 3. oddělení pro 18 dětí. V březnu 2007 bylo zprovozněno jedno oddělení MŠ pro dalších 25 dětí v nově postavené tělocvičně. V listopadu 2007 byla uvedena do provozu nová budova základní a mateřské školy s velkokapacitní kuchyní. Postaveno bylo venkovní hřiště s umělým povrchem v areálu staré školy. V roce 2011 bylo přistavěno další oddělení ZŠ o kapacitě 2 tříd.

V areálu sportoviště přibylo dětské hřiště, hřiště s umělým povrchem pro nohejbal, volejbal, dále asfaltová plocha pro scate včetně betonových prvků, hřiště pro floorball, hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou. Celý areál má nové venkovní osvětlení a byl oplocen. Byla provedena přístavba pro rozhodčí a prádelna dresů, vyměněny okna a provedena nová fasáda na garáži s přístavbou a kabinách. V roce 2006 byla dokončena přístavba klubovny. Obec také významně podporuje výstavbu cyklotras.

Obec má vynikající vlakové i autobusové spojení s Prahou. Cesta ze Zelenče trvá vlakem 30 minut na Masarykovo nádraží, autobusem linky 353 trvá jízda na Černý Most (metro trasa B) 20 minut. Významná je i dostupnost rychlostní silnice R10 na Ml. Boleslav a dálnice D11 na Hradec Králové.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz