Šestajovice (okres Praha-východ)

Husova, 250 92, Šestajovice, Tel.: +420 281 961 479, info@sestajovice.cz
Šestajovice/Společnost - Šestajovice
Obec je tvořena jedinou, stejnojmennou vesnicí. Její jihovýchodní část, splývající se severovýchodní částí Klánovic, nese název Cyrilov.

Ke dni 26.března 2011 zde žilo 2934 obyvatel, z toho je 1521 žen a 1413 mužů. Lidová etymologie vysvětluje jméno vsi od „šesti stájí“, ve kterých se zde přepřahalo na údajné důležité kupecké stezce od Prahy na východ. Znak byl Šestajovicím udělen v roce 1994. Motiv připomíná, že obec byla vlastnictvím řádu křižovníků s červenou hvězdou.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Tehdy královský podstolník Kojata z Hněvina Mostu daroval ve své závěti Šestajovice kostelu svatého Václava z dnes zaniklé pražské osady Zderaz. Mniši zde vybudovali tvrz, ve které sídlili až do konce husitských válek. Po jejich skončení přešly Šestajovice do majetku Starého města pražského a vystřídaly dále několik vlastníků. Od roku 1547 obec opět vlastnila osada na Zderaze, až do poloviny 19. století se zde opět vystřídala dlouhá řada vlastníků a nájemců. Kolem roku 1770 v okolí neúspěšné pokusy o dolování uhlí.[3]

V roce 1874 zakoupil část Šestajovic – tzv. Belottův poplužní dvůr – zbraslavský písař a realitní podnikatel Václav Klán. Na těchto pozemcích v následujících desetiletích vybudoval obec Klánovice.

Na konci druhé světové války - 26. dubna 1945 - americké stíhací letouny (tzv. hloubkaři)[4], zničily v okolí obce tři nákladní automobily (dva civilní a jeden vojenský). Nikdo však nebyl zraněn.

Vesnice se rozrůstá zejména masovou výstavbou rodinných domků na západní a jihozápadní straně a též v oblasti Cyrilova. Počet obyvatel každoročně prudce roste, tento rozvoj má dopad jak na kvalitu života v obci, tak na dopravní zatížení jejího okolí. Dochází též k radikálním přestavbám a vestavbám v historickém jádru vesnice.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Krucifix na křižovatce silnic do Koloděj a Zelenče
  • Kaplička s pomníkem padlých v centru obce
  • Poplužní dvůr
  • Kamenný kříž
  • Zvonička
  • Socha sv. Isidora při silnici do JirenHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz