Dolní Němčí

Nivnická, 687 62, Dolní Němčí, Tel.: +420 572 648 721, sekretariat@dolni-nemci.cz
Dolní Němčí/Společnost - Dolní Němčí
Krúžek v Dolním Němčí vznikl při příležitosti pořádání Dožínek už v roce 1965, kdy působil pod obcí. Od roku 2007 působí jako samostatný subjekt - Občanské sdružení národopisný krúžek Dolněmčan. Pravidelně pořádá nebo se podílí na organizaci akcí v Dolním Němčí a okolí (pečení chleba, vaření trnek, dožínky, hody, vánoční koledování, tradiční velikonoční obchůzka, fašank s pochováváním basy apod.). V repertoáru souboru jsou zejména tance a písně z oblasti Moravského Slovácka - z obce Dolní Němčí a okolních vesnic a míst (Hluk, Korytná, Boršice, Uherský Brod, Hrozenské atd.).

Vystoupil v několika pořadech v televizi (zejména pořady ČT a televize NOE), rádiu a pravidelně se objevuje také na stránkách regionálních novin. Soubor se účastnil několika zahraničních zájezdů (mimo jiné do italského Nimis, srbských měst Bela Crkva a Janošík, či rakouských měst Zell am See, Salzburg a Rauris) a sám také v roce 2012 hostil zahraniční soubor ze Srbska. (Zdroj:  Wikipedie)

Podle historických průzkumů vznikla obec Dolní Němčí již ve 13. Století jako kolonie částečně s německým obyvatelstvem, které se však postupně počeštilo a srostlo s místním krajem, ale první písemná zmínka o obci se objevuje v r. 1358.

V našem kraji bylo centrum slavné Velkomoravské říše, které už čtyři století předtím zaznamenalo svou velkou slávu příchodem křesťanské víry a učených slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Avšak území na němž se obec nachází bylo obydleno mnohem dříve, jak vysvítá z bohatých archeologických nálezů, které zde dokumentují keltské sídliště.

Podle ranné středověké historie v místě, kde se Dolní Němčí nachází došlo v roce 1116 k velké bitvě mezi českými a uherskými vojsky. Šlo o pravomoc nad krajem zvaným “Lucká provincie” mezi řekami Váhem v horních Uhrách a Olšavou v dolním toku Moravy. Bitvu vyhrála česká vojska a tím byly dány hranice českého státu na hřebenech Bílých Karpat a provincii jako moravského území. Lucká provincie patřila pánu Borešovi z Oseku, který začal na své území kolonizovat a od roku 1255 používal ke kolonizaci i německého obyvatelstva. Střediskem Luckého kraje byla vlčnovská tvrz, do které patřily obce Dolní, Horní a Suché Němčí, Slavkov, Boršice a Velká nad Veličkou. Jeho další expanze však narážela na odpor u vzkvétajícího města Brodu (později Uherského) a před rokem 1278 bylo Boršovo panství zlikvidováno a všechny ostatní obce byly dány do nájmu Brodu. Po rozdělení Boršova panství bylo Němčí několikrát prodáno a konečně v roce 1531 přešla obec trvale pod Jana z Kunovic, pána Ostrohu a Brodu.

V roce 1611 koupily Uherský Brod páni z Kounic a Dolní Němčí bylo podstoupeno Ostrohu. Po vpádu Kuruců v roce 1663 byla většina okolních vesnic vypálena, ale Kuruci se dostali pouze po hranice herského Brodu a tak bylo Dolní Němčí částečně vypáleno a část obyvatelstva odvlečena. V 17. století lze v Dolním Němčí mluvit jen o třech ulicích kolem potoka Okluky. Rok 1866 přinesl nečekaný vpád pruských vojsk a v obci se objevila cholera, na kterou zemřelo 59 osob.

Co se týká samotného jména obce, i to prodělalo značný vývoj. Původní název Nyemczie, doložený z roku 1358, se v roce 1592 změnil na Dolní Niemczy a potom v roce 1848 na Unter Niemtchi. Od roku 1872 se dávala přednost jménu Dolněmčí, které přetrvalo až do roku 1925, kdy bylo oficiálně zavedeno nynější jméno Dolní Němčí.

  • Kostel svatého Filipa a Jakuba
  • Socha svatého Floriána
  • Kaple svaté Anny

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz