Vlčnov

Vlčnov, 687 61, Vlčnov, Tel.: +420 572 675 112, obec@vlcnov.cz
Vlčnov/Společnost - Vlčnov
Vlčnov

vlcnov.jpg
Výrazným a kulturně velmi bohatým regionem jihovýchodní Moravy je Slovácko. Perlou Slovácka je odedávna nazýván Vlčnov, obec proslulá barvitou krásou krojů, vinařstvím, bohatstvím hudebních tradic, lidové architektury a především zvyků a obyčejů, z nichž zejména jízda králů na sebe poutá takřka 200 let pozornost umělců, etnografů a folkloristů, ale i laiků, milovníků lidového umění z celého světa. Postupně obec drželo několik pánů, až po poslední vlčnovskou vrchnost, a tou byli Kounicové. V mezičase ztratila tvrz své opodstatnění, upadla, takže dnes není po ní památky. Jen místní název „Valy“ připomíná její někdejší slávu. Vlčnovem vedou dvě cyklostezky, číslo 5052, která vede na Velkou Javořinu a Uherskohradišťská vinařská stezka navazující na Moravskou vinnou stezku. V Klubu sportu a kultury (KSK) je zřízeno místní informační centrum, kde je malá prodejna dárků a upomínkových předmětů z dílen lidových řemeslníků, také mapy, pohlednice, letáčky, knihy, CD a kazety, převážně s folklorní a lidovou tématikou. Je zde možnost objednat si průvodce (i v cizím jazyce) po obci.
Mapa - Vlčnov

Vlčnov, 687 61, Vlčnov

Telefon: +420 572 675 112
E-mail: obec@vlcnov.cz
Web: http://www.vlcnov.cz


Tuto nemalou vesnici proslavila tradiční Jízda králů , která se koná vždy poslední neděli v květnu na Letnice. „Král“ ve vlčnovském kroji projíždí vesnicí se svou družinou. Je tak činěno podle některých zdrojů na památku dne, kdy se zachránil král Matyáš Korvín, převlečen do ženského kroje a ujížděl ve stejném průvodu vesnicí.

Do vsi zajížděl malíř Joža Uprka, který zde vytvořil obraz Jízda králů, a fotografii Jízdy králů jako jednu z prvních dokumentárních fotografií na Moravě zde pořídil Josef Klvaňa. Je to rodiště novináře Jana Janči, známého také tím, že nechal umístit pamětní plaketu Jana Ámose Komenského na kostel v Nivnici.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Název obce pochází z období, kdy Vlčnov byl ještě osadou a často se v jejím blízkém okolí ukazovaly smečky vlků. Začalo se tedy obci říkat Vlčice Nové, což bylo později zkráceno na Vlčnov.

V roce 1935 zde natáčel Josef Rovenský dílo Maryša (film). Původně zamýšlený jako první barevný film v Československu.

V roce 1968 se zde natáčel Žert (film) podle románu, který napsal Milan Kundera.

Patrik Maria Kužela - jáhen Řádu bratří kazatelů, dominikánů, umučený v Osvětimi v únoru 1942

Antonín Koníček - český trumpetista, kapelník a skladatel

Metoděj Zemek - kněz, historik, archivář

Kostel svatého Jakuba Staršího

Kaplička

Vinné búdy

Muzeum pálenic

Rolnický dům a hospodářství ve stavení č.p. 57 - etnografické muzeum, jež sídlí ve Vlčnově pod patronátem Muzea Jana Amose Komenského

Na návrší severně od Vlčnova stával zámek Pepčín, postavený v letech 1903 až 1905 hrabětem Václavem Kounicem a stržený roku 1981
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz