Červená Voda

Červená Voda, 561 62, Červená Voda, Tel.: +420 465 626 212, urad@cervenavoda.cz
Červená Voda/Společnost - Červená Voda
Mezi nimi je nepříliš výrazná sníženina, nazývaná Červenovodské sedlo, do kterého stoupá serpentinami hlavní silnice č. 11 (Praha - Ostrava) a překonává tu výškový rozdíl 300 m. Do Králické brázdy velmi příkře spadající Bukovohorská hornatina je nejjižnějším výběžkem Orlických hor.

Ve 13. století za vlády Přemyslovců začala takzvaná velká kolonizace - osídlování pohraničních hvozdů mýcením lesů do končin hornatých (červenovodsko dospěla kolonizace později ve 14. století i déle). Osídlování postupovalo dvěma směry. Z východu, z Moravy a ze západu, z Čech. Proto jsou spojeny osudy Orlice s historií Králíckého panství a osudy dalších osad s historií panství Štíteckého. Osídlování se šířilo většinou podél vodních toků. Pravděpodobně postupovalo od Heroltic údolím Březné a červenovodského potoka. První písemná zpráva o existenci Červené Vody je z roku 1481 a jednalo se o prodej Štíteckého panství, zapsaný v olomouckých zemských deskách. Kdysi Malé Heroltice.

  • Sousoší Nejsvětější Trojice
  • Krucifix s P. Marií Bolestnou stojí před kostelem
  • Fara (čp. 46)
  • Kostel sv. Matouše

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz