Postřelmov

Komenského, 789 69, Postřelmov, Tel.: +420 583 480 711, obec@ou-postrelmov.cz
Postřelmov/Společnost - Postřelmov
Postřelmov leží na trase mezi městem Zábřeh a Šumperk. Má dobré železniční i silniční spojení ve směru Olomouc, Zábřeh, Šumperk, Jeseník. Tato velmi výhodná dopravní komunikace obohacuje zdejší obchodní i veřejný život.
Obec má dobrou občanskou vybavenost - zdravotní středisko, základní a mateřskou školu, penzion pro důchodce, bohatou síť prodejen a služeb, kulturní dům a sokolovnu.
Postřelmovskou rovinu z úrodných polí a luk obklopuje překrásný věnec zalesněných kopců s pozadím nejvyšších moravských hor Jeseníků. Věříme, že je Postřelmov našim obyvatelům přívětivým domovem a návštěvníkům příjemným poznáním.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Úřední název Postřelmov platí od roku 1893. Nejstarší částí dnešní vesnice je na jihozápadním okraji Kopec, osídlení je zde doloženo již v polovině 14. století.

V roce 1592 byla na hřbitově u kostela postavena renesanční hrobka tehdejších majitelů sousedního chromečského statku rytířů Bukůvků z Bukůvky. Hrobka je dnes státem chráněnou památkou.

Postřelmov byl po roce 1848 největší čistě českou vesnicí na okrese, počet německého obyvatelstva zde nikdy nepřesáhl jedno procento. Pokrok, který začal postupně pronikat do zemědělství, si velmi rychle našel cestu i do Postřelmova. Zde byl již v roce 1863, jako vůbec jeden z prvních na severní Moravě, založen hospodářský spolek, který začal propagovat nové cesty v zemědělské výrobě.

V roce 1936 se podařilo olomouckému podnikateli Janu Wagnerovi založit akciovou společnost Elektrotechnické závody. Tento podnik však byl 27. prosince 1945 znárodněn a začleněn do národního podniku Moravskoslezské elektrotechnické závody (MEZ). Do začátku roku 1950 podléhal tento závod podnikovému ředitelství v Olomouci, ale potom bylo v Postřelmově zřízeno ředitelství samostatného národního podniku.

V obci Postřelmov vtéká řeka Desná do řeky Moravy.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Kaple Nanebevzetí Panny Marie (v zahradě domu čp. 54) - barokní stavba z konce 18. století
  • Kaple svatého Prokopa - raně barokní kaple z roku 1696, ojedinělá svého druhu v oblasti
  • Pohřební kaple Bukůvků z Bukůvky - centrální renesanční z roku 1592 s cennými reliéfy a původní mříží
  • Socha sv. Jana Nepomuckého (na hřbitově) - z roku 1732, původně u železniční trati
  • Venkovská usedlost čp. 9 - vyhlášena památkou roku 2002 [1]
  • Rolnická usedlost čp. 16 - statek z roku 1837 s pozdně empírovou fasádou členěnou maltovým štukem
  • Obytný dům čp. 94 - lidová architektura z roku 1799 s průčelím členěným maltovým štukem, mimo to:
  • stodůlka zv. rybárna - zděná hospodářská součást usedlosti
  • Kostel sv. Matouše - raně barokní stavba z roku 1665

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz