Hrušovany u Brna

Masarykova, 664 62, Hrušovany u Brna, Tel.: +420 547 236 117, podatelna@ouhrusovany.cz
Hrušovany u Brna/Společnost - Hrušovany u Brna
Hrušovany u Brna se rozprostírají přibližně 20 km jižně od Brna. Leží na železničním koridoru Břeclav - Děčín.

Výhodná poloha obce (úrodná půda, lesy, voda) lákala již před šesti tisíci let osadníky k osídlení. Vedla tudy i jedna z nejvýznamnějších obchodních cest na jižní Moravě.

1252     daroval Boček z Obřan ves Hrušovany žďárskému klášteru
1341     nejstarší zmínka o vinohradnictví v Hrušovanech
1563     osvobodil opat Štěpán z kláštera Žďárského obec od všech robot
1606     patřila obec Hrušovany olomouckému biskupství
1633     obec má 289 obyvatel
1638     začal stavět Šimon Kratzer ze Schösberka tvrz na místě zničené radnice, tu však nedokončil
1702     koupil hrabě Filip ze Sinzendorffa Hrušovany za 42 tisíc zlatých
1748     přešlo panství na knížete Maxmiliána z Ditrichštejna
1783     byla postavena zděná zvonice
1781     obec má 481 obyvatel
1805     vstoupila 19.listopadu francouzská vojska do Hrušovan, podle pověsti se zde zastavil a v místním hostinci posvačil císař Napoleon Bonaparte
1819     prodáno panství vévodovi Albertovi Sasko-těšínskému, zeti Marie Terezie
1838     byla započata stavba železnice "Severní dráha císaře Ferdinanda" na úseku Vojkovice – Hrušovany. Byla dokončena v roce 1839
1858     postavena školní budova na ul. Masarykova čp. 69(dnes již budova nestojí)
1872     dokončena stavba nového nádraží
1882     byl postaven cukrovar. Byla to největší rafinerie cukru na Moravě
1882     přijíždí na návštěvu svých rodičů T. G. Masaryk s rodinou
1884     od nového školního roku nastupuje na uvolněné místo učitele spisovatel Alois Mrštík, vyučuje zde do roku 1886
1889     obec má 1211 obyvatel
1891     byl postaven dnešní hřbitov
1892     byla postavena nová školní budova na ul. Masarykova čp. 226
1893     začala zde vyučovat sestra básníka Petra Bezruče Helena Vašková. Zůstává zde plných 18 let. Bratr ji často navštěvoval.
1894     vybudována místní železniční dráha ve směru Hrušovany – Židlochovice
1900     obec měla 1280 obyvatel
1901     byla zbořena stará radnice v dubnu a budova nové radnice byla dostavěna už v říjnu téhož roku
1907     založen Sbor dobrovolných hasičů
1911     obecní zastupitelstvo požádalo o udělení titulu městys
1912     založen tělocvičný spolek Sokol
1913     založen tělocvičný spolek Orel
1915     vznikl v cukrovaru požár, který továrnu úplně zničil
1916     cukrovar byl znovu vystavěn podle návrhu architekta Adolfa Loosa. Na stavbě pracovalo 600 válečných zajatců ruských a srbských
1918     pro ředitele cukrovaru V. Bauera navrhl A.Loos rodinný dům se zahradou, byla to první stavba na Moravě s rovnou střechou
1924     byla slavnostně otevřena budova nové sokolovny
1925     začal provoz kina "Hvězda", vybudovaný TJ Sokol
1929     zastavena výroba v místním cukrovaru, uzavření celého objektu
1930     kino Hvězda bylo vybaveno zvukovým zařízením, prvním v hustopečském okrese
1931     založen oddíl kopané S.K. Hrušovany
1936     provedena přístavba školní budovy
1939     zřízen protektorát Čechy a Morava
1940     obec má 2135 obyvatel
1945     17.dubna byly osvobozeny Hrušovany
1949     zahájená těžba písku
1950     obec má 1861 obyvatel
1957     založeno jednotné zem. družstvo
1957     v prostorách bývalého cukrovaru založil n. p. Svit Gottwaldov svoji obuvnickou provozovnu, která se postupně rozšiřovala a zaměstnávala až 2500 pracovníků
1965     zahájena činnost Ústavu základní agrotechniky
1970     výstavba podnikových bytů, ( n. p. Svit Gottwaldov a n. p.Prefa Brno)
1976     byl uveden do provozu závod Porobeton, n. p. Prefa Brno, vyrábějící stavební tvárnice
1977     otevření nového nákupního střediska
1980     obec má 2794 obyvatel
1980     začala výstavba vysokotlaké přípojky plynu
1984     dokončena stavba sportovního areálu
1998     otevření zrekonstruovaného zdravotního střediska
1998     vybudování kanalizačního sběrače, kanalizace a celkové rekonstrukce čistírny odpadních vod (náklad 35 000 000 Kč)
2000     byla zahájena stavba kostela
2000     schváleny nové obecní symboly – obecní znak a prapor
2000     zahájeno vysílání regionálního zpravodajství (Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany)
2002     obec má 2894 obyvatel
2003     vybudování první části silničního obchvatu obce, která ho z větší části financovala
2004     zkolaudován kostel Panny Marie Královny (10. 3. 2004)
2004     vysvěcen kostel Panny Marie Královny (21.8.2004)
2004     rekonstrukce budovy obecního úřadu
2005     slavnostně otevřena tělocvična základní školy (16. 1. 2005)
2005     knihovna se přestěhovala do nových prostor na ulici Jiřího z Poděbrad č. 163
2006     otevření nové požární zbrojnice 9. 9. 2006
2007     otevření zrekonstruovaného fotbalového stadionu 17. 11. 2007
2009     otevření sběrného dvora odpadů 1. 4. 2009
2009     kolaudace Domova důstojného stáří (Villa Martha) 27. 10. 2009
2009     stavba severního obchvatu
2010     zateplení školních budov
2010     solární ohřev teplé vody na fotbalovém stadionu

  • Kostel Panny Marie Královny z let 2000–2004
  • Vila Viktora Bauera, puristická stavba z let 1917–1918, vystavěná podle projektu Adolfa Loose
  • Náhrobní kámen ve tvaru Cyrilo-Metodějského kříže

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz