Bílovice nad Svitavou

Komenského, 664 01, Bílovice nad Svitavou, Tel.: +420 545 227 427, obec@bilovice-nad-svitavou.cz
Bílovice nad Svitavou/Společnost - Bílovice nad Svitavou
Výhodné je spojením obce s jihomoravskou metropolí vlakem, kterým se cestující dostanou do středu města za 10 minut. Výrazně zvlněný terén rozděluje obec na několik kopců a údolí. Železniční trať Brno – Česká Třebová, vybudovaná v letech 1843 – 1848 je vedena údolím řeky Svitavy. Území obce se nachází uprostřed smíšených lesů, protkaných lesními cestami s turistickými značkami, mnoha studánkami a rozmanitými pomníčky, věnovanými význačným lesníkům, ale i umělcům – milovníkům přírody. Toto území, nazvané Lesnický Slavín, obhospodařuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Krásná příroda a blízkost velkoměsta se stala v uplynulých 20 letech lákadlem pro bydlení a počet obyvatel vzrostl téměř o polovinu. Ke dni 1.1.2011 bylo v Bílovicích nad Svitavou přihlášeno k trvalému pobytu 3397obyvatel.


V obci je mateřská a základní škola, dvě praktické lékařky,  zubní lékař a lékařka,, internistka, dětská lékařka. Tradičními sporty jsou kopaná, tenis, atletika, dále stolní tenis, florbal, velmi úspěšný SK Radiosport. Mateřské centrum Žirafa organizuje rozmanité zábavné a vzdělávací akce. V obci je benzinová čerpací stanice, pět restaurací, prodejny potravin, vyhlášená pekárna, prodejny textilu, prodejna chovatelských potřeb, dvě trafiky.

Jedna z prvních zmínek o Bílovicích je v zástavní listině z r. 1400, kterou olomoucký biskup Jan X zastavil Blanko i s příslušenstvím Alešovi z Kunštátu a Lysic. Tu podepsal mimo jiné Kuník z Bělovic (možný vztah k dnešním Bílovicím).
Jasnou historickou zprávou o Bílovicích nad Svitavou je zápis v „zemských deskách olomouckých“ z r. 1567.
Obec má bohatou kulturní historii a tradici, v první polovině minulého století byla vyhledávaným místem výletníků, včetně mnoha významných osobností kulturního dění. Nejznámějšími jsou novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek, básník S.K. Neumann, bratří Josef a Karel Čapkovi, spisovatelka Marie Majerová. Na základě události, kdy R. Těsnohlídek se svými přáteli našel ve zdejších lesích na vánoce r.1919 malé odložené děvčátko, se začaly na náměstích objevovat vánoční stromy, pod nimiž můžeme najít pokladničky na příspěvky pro opuštěné děti. Od té doby obec každoročně věnovala vánoční strom městu Brnu, tato tradice pokračuje i v současnosti. Obec se může také pochlubit jedním prvenstvím, kterým je Pomník obětem první světové války z roku 1915, vybudovaný místním Sokolem, rovněž z podnětu R.Těsnohlídka.

  • venkovský dům - místo pobytu S. K. Neumanna
  • Hrad, zřícenina
  • Pomník padlým I. světové války
  • Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz