Hlubočky

Olomoucká, 783 61, Hlubočky, Tel.: +420 585 359 023, sekretariat@hlubocky.cz
Hlubočky/Společnost - Hlubočky
Hlubočky

hlubocky-1.jpg
Hlubočky je obec v okrese Olomouc. Nachází se 11 km sv. od tohoto okresního města a je součástí mikroregionu Bystřička. Žije zde přes 4 tisíce obyvatel. Obec leží v oblasti Nízkého Jeseníku v údolí řeky Bystřice. V katastru obce leží dvě chráněná území. Jsou to Přírodní park Údolí Bystřice u Hluboček vyhlášený v roce 1995 a Přírodní rezervace Hrubovodské sutě existující od roku 2001. (Zdroj: Wikipedia)
Mapa - Hlubočky

Olomoucká, 783 61, Hlubočky

Telefon: +420 585 359 023
E-mail: sekretariat@hlubocky.cz
Web: http://www.hlubocky.cz/


Obec je rekreační oblastí krajského města Olomouc, nachází se zde několik chatových oblastí a Ski areál Hlubočky. Obcí prochází železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy. Svou zastávku má také v místní části Mariánské údolí. (Zdroj: Wikipedia)

První zmínka o Hlubočkách je z r. 1368. O čtyřicet let později obec patřila k panství blízkého, ale dnes dávno zaniklého hradu Hluboký. Za dalších sto let připadly Hlubočky panství zámku ve Velké Bystřici. Tou dobou už byla z hradu opuštěná zřícenina a v pozdějších dobách se dokonce vedly spory o jeho pravé poloze. A přece to býval hrad založený snad levobočkem krále Václava II., olomouckým biskupem Janem Volkem, později v držení samého císaře Karla IV. a jeho bratra moravského markraběte Jana Jindřicha.  Život v poněkud drsném kraji mezi lesnatými stráněmi se radikálně změnil r. 1827, když tu pan Jan Zvěřina založil železárny a hutě. Tehdy vznikla i osada Mariánské Údolí. Roku 1854 pan I. K. Machánek postavil na místě starých hamrů hřebíkárny. Roku 1870 byla založena akciová společnost Moravia. Tato společnost vlastnila i závody v Mariánském Údolí. Moderní závody Moravia, které byly proslulé výrobou plynových spotřebičů, odlitků ze šedé litiny a dílů leteckých motorů, vyvážely své výrobky bezmála do celého svět a byly základem dnešních firem MORA Moravia, Honeywell a Foundeik. Není snad proto divu, že právě tyto závody daly podnět k tomu, aby Hlubočky využily práva, jež jim dal zákon o obcích z r. 1990, totiž vlastnit svůj obecní znak a prapor. Obec pak zažádala heraldickou komisi parlamentu o schválení, což se stalo v Praze dne 23. října 1992.

 

X
  • Hluboký - zřícenina hradu ze 14. století na ostrohu obtékaném Bystřicí kousek na sever od Hrubé Vody
  • Kulturní památka bývalá rychta č. p. 10
  • Filiální kostel Božského Srdce Páně, vysvěcen roku 1910
  • Kaple Bolestné Panny Marie v Mariánském Údolí
  • Kaple Nejsvětější Trojice na Posluchově
  • Pomník Dukelským hrdinůmHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz