Jesenice (okres Praha-západ)

Budějovická, 252 42, Jesenice, Tel.: +420 241 021 710, ou@oujesenice.cz
Jesenice/Společnost - Jesenice
Turisticky zajímavými oblastmi v okolí Jesenice je průhonická obora u Zdiměřic a Osnice, západně od Jesenice, a jílovský lesní komplex, který zasahuje až do údolí Botiče u Kocandy v Osnici. Od Prahy vede přes Průhonický park, Osnici a Horní Jirčany k Jílovému červeně značená pěší turistická trasa č. 0013, z centra Jesenice na ni navazuje žlutě značená trasa, která ji u Horních Jirčan kříží a pokračuje do Velkých Popovic. Značené cyklotrasy se území obce Jesenice a jejím vesnicím vyhýbají, sousedními obcemi vede na severní a západní straně Pražské kolo (A50) a na východní straně Greenway Praha–Vídeň (cyklotrasa č. 11). (Zdroj: Wikipedia)

První zmínky

Obec Jesenice byla založena před rokem 1088, to je rok, kdy je první písemná zmínka v listině Vyšehradské kapituly o daru pěti poplužních dvorců a čtyř hrnčířů v Jesenici od krále Vratislava II. vyšehradskému proboštovi. Z archeologických nálezů, jež byly získány při výkopech základů obchodního střediska bylo prokázáno, že osídlení obce je mnohem starší - z 12. stol.př.n.l., tj. z doby bronzové.

Doba husitská

Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu měla obec bohatou historii. Ve své historii je Jesenice spjata s husitstvím, dobou snažící se reformním hnutím vrátit zbloudilou, po majetku bažící církev na správnou cestu. Na jaře roku 1419 se na vyvýšenině "Na Křížkách" konal tábor lidu, "hromady, k níž se sešlo neobyčejné množství lidu husitského". Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Jesenice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské Bologni stal osobním zpovědníkem manželky krále Václava IV. A později žákem, přítelem a právním rádcem Mistra Jana Husa. Panství v Jesenice měnilo vlastníky. Roku 1508 byla obec vypálena Jiřím Kopidlanským.

Baroko

Významné geografické položení obce již v dávných dobách potvrzuje ta okolnost, že v Jesenici byla zřízena poštovní přepřahací stanice již v roce 1571. Ta byla článkem pravidelného poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých 301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení Prahy a Vídně rozšířeno i o dopravu osob.

V době národního obrození se začaly v obci zakládat jednotlivé spolky. V roce 1883 byly v Jesenici a v Osnici založeny sbory dobrovolných hasičů. V témže roce byla v Jesenici založena tělovýchovná jednota Sokol, která byla až do února 1948 nejvýznamnější a největší spolkovou organizací v Jesenici.

  • zemědělská usedlost čp. 37
  • kaple Panny Marie ve Zdiměřicích
  • barokní památník v podobě trojbokého jehlanu

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz