Loučná pod Klínovcem

Loučná, 431 91, Loučná pod Klínovcem, Tel.: +420 474 396 262, ou.loucna@tiscali.cz
Loučná pod Klínovcem/Společnost - Loučná pod Klínovcem
Loučná pod Klínovcem

bozi-dar-1.jpg
Loučná pod Klínovcem (německy Böhmisch Wiesenthal) je město ve správním obvodě Kadaň v Ústeckém kraji v Krušných horách. Rozkládá se severně od Klínovce na svahu podél říčky Polava, která tvoří státní hranici s Německem. Od roku 1995 byl v obci hraniční přechod pro pěší do sousedního Oberwiesenthalu. Dříve se obec jmenovala pouze Loučná, na základě místního referenda však byla od 1. ledna 2004 přejmenována na Loučná pod Klínovcem. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Loučná pod Klínovcem

Loučná, 431 91, Loučná pod Klínovcem

Telefon: +420 474 396 262
E-mail: ou.loucna@tiscali.cz
Web: http://www.loucna.eu


Od 10. října 2006 byl obci vrácen status města. Loučná má druhý nejmenší počet obyvatel ze všech měst v Česku. Jihovýchodně od města se nachází přírodní rezervace Horská louka u Háje. Město Loučná pod Klínovcem v roce 2012 pořídilo v rámci dotačního programu Cíl 3 sněžnou rolbu Pisten Bully 100 na úpravu běžeckých tras.

První písemná zmínka o vsi Wiesenthal (luční údolí) pochází z roku 1431. Ves byla založena pravděpodobně již ve 14. století, o tomto ranném období se nám však žádné zprávy nedochovaly. Onou první dochovanou zmínkou o Loučné je listina, rozdělující perštejnské panství mezi Alše a Viléma ze Šumburku. Podle této listiny Aleš dostal hrad Perštejn spolu se 14-ti vesnicemi, mezi nimiž byla i "polovina Wisenthal". Následující roky pro ves nebyly příliš šťastné - husitské války se na ní znatelně podepsaly, v zápise z roku 1449 je dokonce uváděná jako zpustlá. Začátkem 16. století zde však nastal rozvoj, spojený s rozmachem hornictví. Loučná byla opět osídlena a její význam rostl.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz