Janov nad Nisou

468 11, Janov nad Nisou, Tel.: +420 488 880 511, podatelna@janov-n-n.cz
Janov nad Nisou/Společnost - Janov nad Nisou
Janov nad Nisou

Janov - znak osady
První písemná zmínka o Janově se v liberecké matrice objevuje roku 1645, rohozecká pamětní kniha z roku 1687 udává rok založení obce jako 1650. Od 17. století se Janovu říkalo Johannesberg podle prvního křestního jména J. W. Reckziegla - Johann. Pro předválečnou českou zkomoleninu názvu Janova - Honsberg - jsou dvě vysvětlení: jedno vychází z křestního jména Johannesberg, které se v dialektu vyslovuje Gehonsfaier - přičemž první slabika se nezdůrazňuje. Druhé přisoudila historie také J. W. Reckzieglovi, kterému prý říkali Hons von Berg - a toto slovo přešlo časem jako synonymum na celou osadu.

Hraničná

Hraničná - znak osady
Jméno Hraničná je odvozeno od polohy na rozhraní dvou panství - libereckého a smržovského. Obec byla založena roku 1585 - a jak dodnes svědčí původní názvy - Uhelný pahorek (Kohlhübel), Uhelná cesta (Kohlweg) a Uhlířova studánka (Kohlborn), byli prvními osadníky uhlíři. Již k roku 1720 se v obci připomíná kaple, která byla roku 1867 zrušena.

Loučná

Loučná - znak osady
Tento název se poprvé objevuje v hraničním sporu z roku 1591 ve tvaru "Lauczny Bach", což označuje Loučný potok (bývalý název pro Bedřichovskou - Mšenskou Nisu). Začátkem 17. století (roku 1602) se v kronikách objevuje název Lautschney již jako osada. Vznik slova Lautschney - Loučná je pravděpodobně dán místem prameniště - v lukách - potok pramenící v louce - Loučný potok - Lautschney Bach. Až do roku 1902 byla Loučná místní částí Mšena.

Hrabětice

Jméno je nepřímo odvozeno od majitelů rohozeckého a semilského panství hrabat Desfoursů. Desfoursové roku 1622 vyčlenili ze semilského panství samostatné panství smržovské a na něm na přelomu 17. a 18. století založili řadu obcí. Vedle již zmíněných Hrabětic (1689), také Horní Maxov (1700), Dolní Maxov (1700), Karlov a Josefův Důl (1701). Prvního osídlence Nicolase Weisse nám připomíná Nickelův vrch (nazývaný též) Králičí vrch). Podle pověsti Weiss spolu s dalšími třemi osadníky hledali jméno pro nově vzniklou osadu. Jelikož křestní jména hrabat Desfoursů byla již vyčerpána na pojmenování jiných osad, rozhodli se použít jméno odvozeného z jejich titulu - Hrabětice.

První písemná zmínka o obci se objevuje roku 1645 v liberecké matrice. Jako první se zde prý usadil kolem roku 1630 uprchlý rekrut Johan Wolfganf Reckziegel. Lidé z okolí mu přezdívali Jan z hor - Hans vom Berge. Z toho vznikl název Honsberg, později Johannesberg.

V Janově nad Nisou stejně jako v celém Jablonecku se lidé živili broušením skleněných perel, knoflíků, později i vyráběli textil. První brusírna vznikla roku 1750, na počátku 20. století jich bylo již 40, navíc zde bylo provozováno 47 mačkáren skla.

19.6.1909 byl Janov nad Nisou povýšen na městys, roku 1922 na město. V této době byl Janov na vrcholu rozkvětu. Žilo zde 3200 obyvatel, měl všechny náležitosti moderního města první republiky a byl spojen s Libercem tramvajovou linkou. V červenci roku 1927 byla započata stavba radnice, dokončena byla o dva roky později. Stavba byla prodloužena i díky zřícení radniční věže v listopadu 1927.
Nyní v Janově funguje poslední brusírna na Velkém Semerinku a sklárna poblíž centra Janova. V Hraničné se těží žulové bloky.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Náhrobek Johanna Friedricha Hütmanna
  • Památník obětem světové války
  • Kostel svatého Jana Křtitele
  • Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem
  • Kostel sv. Josefa v Loučné
  • Pamětní deska a místo dělnických srazů na vrchu Královka, kamenná rozhledna tamtéž
  • Železná rozhledna Slovanka
  • Sklárna Vitrum Janov nad Nisou
  • Studánka s křížovou cestou
  • Přírodní památka Tichá říčka u Hrabětic

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz