Krásno

Radniční, 357 47, Krásno, Tel.: +420 352 698 222, mesto-krasno@mesto-krasno.cz
Krásno/Společnost - Krásno
Město Krásno má bohatou a dlouhou historii a díky tomu u nás najdete mnoho zajímavých památek, přírodních úkazů a jiných zajímavostí. Určitě stojí za to navštívit proslavenou krásenskou rozhlednu, zhlédnout stálou expozici našeho hornického muzea, nebo se vydat po stopách Dlouhé stoky až k rašeliništím Kladská.

Nejen historií však žije naše město, snažíme se totiž, aby se u nás stále něco dělo. Snažíme se bavit naše nejmenší obyvatele dětskými dny, čarodějnicemi, nebo pohádkovými lesy. Pro ty velké pořádáme mnoho již tradičních zábav, oslav, sportovních turnajů nebo divadelních představení.

Pravidelně se u nás konají také koncerty, a ne ledajaké. Naše malebné město si oblíbil například mistr houslí pan Jaroslav Svěcený, který u nás v poslední době několikrát vystupoval a pevně věříme, že ho ještě mnohokrát živě uslyšíme.

Doufáme, že na našich stránkách naleznete to, co hledáte, a pokud nám chcete něco sdělit, neváhejte nás kontaktovat.

Město vzniklo v místě původní hornické osady Drei Linden. První zmínka o Krásnu je z roku 1241 v kronice anglického kronikáře Bartholomea Angelica. V roce 1355 bylo Krásno povýšeno na městečko a byly mu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu.

Za Pluhů z Rabštejna se stalo v roce 1529 horním městem. V Krásně se nacházely přední cínové doly v Evropě. Král Ferdinand I. povýšil majestátem 1.září 1547 město na královské horní město a zároveň mu udělil městský znak. Již koncem 16.století město zažívá první pokles produkce cínu a přestože zaznamenala ještě několik vzrůstů, nastává v 19.století úpadek cínařství a rozvoj výroby porcelánu. V roce 1848 při požáru města shořely s většinou města i veškeré památky.

Po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva, nástupu komunismu a dočasném uzavření Slavkovského lesa kvůli zřízení vojenského prostoru přišla devastace obce. Počet obyvatel poklesl na čtvrtinu a počet domů na třetinu předválečného stavu. Ve 20.století se zde těžily kromě cínových i wolframové a uranové rudy a živce.

12. dubna 2007 byl obci vrácen status města.

 • Johann Caspar Ferdinand Fischer (kolem roku 1656 – 1746) – Hudební skladatel
 • Johann Josef Stark (kolem roku 1700 - 1748) – Barokní malíř
 • Joseph Labitzky (1802 - 1881) - Hudební skladatel
 • Karl Wilfert (1847 - 1916) - Sochař
 • Willibald Russ (1887 - 1947) – Akademický sochař a keramik. Mimo jiné autor dnes již neexistující sochy J. W. Goetha v Mariánských Lázních, nebo velkých národopisných kachlových kamen, dnesvystavených na chebském hradě.
  Wilhelm Gerstner (1864 - 1927) – Malíř
 • Franz Floth (geboren 1868) – Básník a vlastivědec
 • Hartwig Ruppert (20. 1. 1927 - 2. 6. 2003) - Iniciátor a propagátor záchrany a obnovy památek ve městě. Jeden ze zakladatelů Nadace Georgia Agricoly.
 • Renesanční zvonice na bývalém hřbitově
 • Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí
 • Smírčí kříž
 • Radnice
 • Důl Vilém (Ďuriš)
 • Rozhledna na Krásenském vrchu
 • Dlouhá stoka, umělý vodní kanál ze 16. století
 • Hub, propad středověkých dolů, později přetěženy lomovou technologií

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz