Miletín

nám. K. J. Erbena, 507 71, Miletín, Tel.: +420 493 693 132, obec.miletin@iol.cz
Miletín/Společnost - Miletín
Miletín

miletin-2.JPG
Město Miletín se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se uprostřed údolí, na úpatí hory Zvičiny mezi Jičínem, Dvorem Králové nad Labem a Hořicemi v Podkrkonoší. Ke dni 31. 12. 2010 zde žilo 907 obyvatel. Nadmořská výška miletínského vrchu je 334 m. (Zdroj: Wikipedie)
Mapa - Miletín

nám. K. J. Erbena, 507 71, Miletín

Telefon: +420 493 693 132
E-mail: obec.miletin@iol.cz
Web: http://www.miletin.cz


V obci je základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, obchody a služby na dobré úrovni.

V létě sem přichází spousta turistů, kteří jsou ubytováni v místním kempu s koupalištěm, mají možnost využívat také tenisové kurty a volejbalové hřiště. V posledních letech došlo k výstavbě dvou nových domů s byty a tak se do Miletína opět začínají vracet mladí lidé.

V prostorách miletínského zámku se nachází expozice Muzea českého amatérského divadla.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1124, kdy se zde na soutoku říčky Bystřice s dalším potokem Bystrý nalézalo hradiště. Zmínka je v životopise sv. Otty, biskupa bamberského, který jel roku 1124 na své apoštolské cestě přes Prahu, Sadskou a Miletín k hranicím Čech. V Miletíně byl poctěn knížetem Vladislavem hojnými dary.

Jméno města je odvozováno od pohanského boha Milotyna nebo od osobního jména Milota.

Bývalý vodní hrad Miletín byl majetkem českých vévodů. Vladislav II. nebo jeho nástupce jej daroval svému dvořanu, v jehož jménu bylo: z Miletína. Tento hrad ležel uprostřed lesů v údolí nad Bystřicí. V jeho okolí stál hrad Pecka, Kamenný hrádek na úpatí kopce Zvičiny a hrady Vřešťov a Hustířany.

V roce 1241 darovala Miletín vdova po Zbraslavu Vchynickém Domaslava Miletín Řádu německých rytířů, kteří si zde vystavěli řádový dům – komendu, jejímž pozůstatkem je dodnes dochovaná zvonice u zdejšího kostela Zvěstování Panny Marie. Z komendy se dochovaly též středověké sklepy se studnou v blízkosti zvonice.

Během husitských válek přišel Řád německých rytířů o svůj majetek a Miletín poté střídal často své majitele.

Roku 1560 se Miletín poprvé stal městem.

Od roku 1560 byl vlastníkem Miletína a k němu patřících obcí a majetku Jiří z Valdštejna. Byl přísedícím u komorního soudu a pro Miletín byl velikým dobrodincem. Položil základ k městské obci a byl pravým otcem svým poddaným. Hned po nástupu na panství začal zvelebovat městečko, postaral se o pořádek a jeho udržení a o všechny záležitosti potřebné ke spravování obecních záležitostí. Na jeho počest se městským symbolem stal sv. Jiří na koni bodající draka.

Barokní zámek v Miletíně vystavěl v letech 1693 až 1701 hradecký stavitel K. M. Klupf na místě bývalého hradu, roku 1847 byl zámek empírově upraven. Anglický park v jeho okolí zřídil kníže Alexandr Schonburg-Hartenstein roku 1881. V současnosti je v zámku vybudována expozice českého amatérského divadla.

V roce 1846 vypukl v městečku obrovský požár. Oheň vznikl v panské stodole a po doškových střechách se rychle šířil na další domy. Silný vítr oheň rozšiřoval na další domy, takže během tří hodin shořela velká část Miletína, 112 domů, a požár hořel ještě celý den a noc. Teplem se rozlily zvony na kostelní věži.

Po Druhé světové válce docházelo postupně k snižování významu Miletína. Krátce po válce mu byl odebrán status města, průmysl se nerozvíjel, mladí lidé odcházeli za prací a ubytováním do okolních měst. Počet obyvatel se tak postupně snižoval a Miletín má dnes okolo 800 obyvatel. Městem se Miletín znovu stal od 10. října 2006

 • Karel Jaromír Erben
 • zámek Miletín
 • Rodný dům Karla Jaromíra Erbena
 • Kostel Zvěstování Panny Marie - původně gotický, po požáru města v roce 1847 novogoticky opraven a rozšířen.
 • Socha Panny Marie Immaculaty
 • Socha svatého Gottharda
 • Socha svatého Jiří
 • Socha svatého Linharta
 • Morový sloup se sochou Panny Marie na náměstí
 • Pomník Karla Jaromíra Erbena
 • Meteorologický sloup na náměstí K. J. Erbena
 • Fara
 • Katakomby - v roce 2000 nechala radnice vyčistit vchod zasypaný před válkou, opravila schodiště, vybudovala nový vstupní objekt a v podzemí rozmístila osvětlení. Katakomby obsahují sklep svalenou klenbou, 2 místnosti vytesané do skály příslušníky řádu německých rytířů ve 13.století a chodbu vedoucí k bezmála třicet metrů hluboké studni.
 • Přírodní rezervace Miletínská bažantnice
 • Žižkovy duby – dvojice památných dubů letních

  (Zdroj: Wikipedie)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz