Blšany

Náměstí, 439 88, Blšany, Tel.: +420 415 214 704, mesto.blsany@email.cz
Blšany/Společnost - Blšany
Ve městě sídlí fotbalový klub FK Chmel Blšany, který byl v období 1998 - 2006 účastníkem 1. fotbalové ligy. V současnosti hraje v Divizi B. V roce 2005 byly u stadiónu vybudovány vysoké stožáry umělého osvětlení, které se staly zdaleka viditelnou dominantou obce.

Město má 5 místních částí. Jsou jimi Liběšovice, Malá Černoc, Siřem, Soběchleby a Stachov.

(Zdroj: Wikipedie)

Blšany leží v nevelké ploché sníženině údolí toku Blšanky (dříve Goldbach) přímo při později zřízeném mlýnském náhonu. První zmínka o Blšanech je z roku 1238, kdy je ves uváděna jako majetek valdsaského kláštera. (Na webových stránkách města byl chybně uveden rok 1228 a pražský klášter sv. Jiří - zřejmě došlo k záměně s Blšany u Loun.) V průběhu věků jsou Blšany v písemnostech uváděny např. jako Vlohen - 1238, Blssan, Blssano -1357, Blssany -1369, Blssany - 1623, Gütl Flöhen - 1688, Flöhau - 1720, Stadt Flöhau – 1727, Blšany – 1854, od roku 1938 Flöhau a od roku 1945 opět Blšany.

Někdy mezi lety 1238 až 1252 bylo na místě vsi založeno lokační městečko, které tehdy mělo zřejmě převahu německého obyvatelstva, avšak záhy se počešťovalo, což vyplývá z jeho uvádění českým názvem. K novému poněmčování došlo až po třicetileté válce. Městečko bylo vyměřeno na křižovatce lokálních cest a jak dokládá okružní ulice, bylo též opevněno. Brána směrem ke Stachovu je zakreslena ještě na plánu Blšan z roku 1727. Z majitelů je možno uvést (kromě již zmíněného vadsaského kláštera k roku 1354 rod vladyků ze Rvenice , 1374-80 Jindřich, 1394 bratři Aleš a Bedřich, po roce 1407 Vlček z Minic, jehož potomci zde seděli po celé 15. století, 1541-1572 Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, 1572-1595 Bohuslav Havel z Lobkovic,1595-97 manželka Alžběta rozená z Kolovrat, od 1597 sestra Anna Marie Vchynská rozená Krakovská z Kolovrat. Pak do 1623 manžel Alžběty Jiří ze Vchynic, do 1648 Jiří Karel Strasoldo, od roku 1648 Sylvie Kateřina Černínová z Millesima, později markrabský rod bádenský, od 1688 Antonín Jan Bedřich Libštejnský z Kolovrat, po jeho smrti prodáno pro dluhy roku 1709 Heřmanu Jakubu Černínovi z Chudenic a později připojeno k panství Krásný Dvůr.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status města.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Jan z Valeru, také Johann von Waller (1811-1880), profesor lékařské fakulty UK v Praze
  • František Chvalovský
  • Jan Nepomuk Grün (1751–1816 Praha) - teolog

 

  • Radnice
  • Kostel svatého Michaela – Farní kostel doložen k roku 1354. Barokní kostel sv. Michaela Archanděla byl vystavěn v letech 1716-17, roku 1762 byla postavena nová věž, v roce 1825 kostel vyhořel a byl obnoven
  • Výklenková kaplička – ve štítové zdi domu čp. 113
  • Výklenková kaplička svatého Václava – stojí na rozcestí nad Blšany
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Barokní fara pocházející z roku 1734.
  • Tvrz - již roku 1354 stávala v Blšanech tvrz, snad na ostrově Blšanky a mlýnského náhonu. Po roce 1572 byla renesančně přestavěna Bohuslavem Havlem z Lobkovic. Roku 1623 uvádí se však jako nedostavěná a zpustlá. Později zcela zanikla.

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz