Měčín

Farní, 340 12, Měčín, Tel.: +420 376 395 108, mesto.mecin@iol.cz
Měčín/Společnost - Měčín
V celé aglomeraci žije 1 124 obyvatel, z toho v samotném Měčíně 568. Nejlidnatější obcí po Měčínu jsou Petrovice se 174 obyvateli, nejméně obyvatel žije na Hrázi a v Nedaničkách, zhruba 30 stálých obyvatel.
V Měčíně najdeme úplnou základní školu, její secesní budova byla dokončena v roce 1914. V blízkosti školy se nachází tělocvična postavená v roce 2001 a fotbalové hřiště a v blízkosti školy je také nová budova, kam se v roce 2007 přestěhovala mateřská škola.
K dalším zařízením v obci patří obchody, pošta, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko a lékárna.
Aktivně zde pracuje několik zájmových spolků – myslivci, hasiči, zahrádkáři, včelaři, rybáři a mezi fotbalovými fanoušky velmi oblíbený Sokol Měčín.

Na konci 12. století se na Plzeňsku rozšířil rod Drslaviců. Tento pán překoupil neznámo od koho statek Měčín. Koncem 15. století se Měčín dostal opět, neznámo jak, zpět k panství hradu Švihova, jehož držitelem byl tehdy Půta Švihovský.
Po něm vládla na panství roupovském a žinkovském místo jeho nezletilých synů, až do roku 1653.Na počátku 18. století se uvádí jako majitelka Měčína hraběnka Alžběta z Klenové, rozená z Walmerode, která o Měčín velice dbala. Při provádění pozemkové reformy byly v červnu roku 1924 odprodány poškozenému bývalému řiditeli velkostatku Bohumilu Kubecovi a jeho ženě Marii statky Měčín (73,50 ha) a Malivec a Mečkov (80 ha). Tato rodina jej vlastnila až do pozemkové reformy v roce 1948.
Měčínský kostel sv. Mikuláše biskupa se poprvé připomíná roku 1352. Od poloviny 14. století do začátku husitských válek se zde vystřídalo 11 duchovních správců. Za těchto válek byl zdejší kostel zpustošen a o svého faráře připraven. Roku 1777 byl barokně přestavěn také kostel, plzeňským stavitelem Antonínem Barthem. V roce 1779 bylo Janem Josefem hrabětem z Vrtby obnoveno kaplanství. Za dobu jeho trvání od roku 1927 se zde vystřídalo 30 kaplanů. Farní matriky začínají roku 1715.
Měčínský zámek nechal postavit kolem roku 1580 tehdejší majitel hradu Švihova Heralt Kavka Říčanský a nazval jej “Nový hrad”.K zámku přiléhá park v anglickém stylu, zřízený po roce1924 Bohumilem Kubecem, kolem zvaného “Račák”(toto pojmenování vzniklo z původního názvu rybníka “Hradský”). Park byl v roce 1972 nemyslně vykácen a z rybníka zbudováno v akci Z koupaliště. Zámek je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.
Sbor dobrovolných hasičů je nejstarším hasičským sborem na Měčínsku. První zmínka o založení sboru se objevila v roce 1874. Teprve však 5.1. 1876 bylo pro sbor získáno 25 zakládajících členů, ale málo činných. Také v oblasti kulturního života vykonal mnohé pořádáním různých společenských zábav.

Není znám přesný letopočet, kdy získal Měčín titul městečka, ale zmínka, v níž je titul užit, se našla v kronice z roku 1413.
Městečko Měčín náleželo ještě kolem roku 1839 k žižkovskému panství, v polovině 19. století bylo součástí okresu Nepomuk a později patřil k okresu Přeštice. K okresu Klatovy náleží od roku 1960.
V roce 1945 byl Měčínu statut města zrušen. Opět obnoven byl zákonem České národní rady v roce 1992.

  • Zámek Měčín
  • Kostel svatého Mikuláše
  • Barokní fara s mansardovou střechou a středovým rizalitem u kostela
  • Secesní budova základní školy
  • Socha svatého Jana Nepomuckého z 18. století před městským úřadem

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz