Mirotice

Náměstí Mikoláše Alše, 398 01, Mirotice, Tel.: +420 382 229 101, podatelna@mirotice.cz
Mirotice/Společnost - Mirotice
Mirotice jsou město ležící v Jihočeském kraji v okrese Písek. První písemná zmínka pochází z roku 1254. Žije zde přes jeden tisíc obyvatel.

Osídlení v místech dnešních Mirotic sahá přinejmenším do doby železné. Starší osada z 12. století ležela v prostoru za dnešním hřbitovem u potoka zvaného Struhy. Královské svobodné městečko Mirotice pak bylo založeno ve druhé polovině 13. století v okolí kostela Sv. Jiljí.

Městečko Mirotice sloužilo jako opěrný bod na královské obchodní stezce (Zlaté stezce) vedoucí z Pasova do Prahy. Tato poloha předurčila budoucí osud Mirotic. Období míru a prosperity se střídala s dobami bídy a zpustošení jako násedek válečných událostí. Poprvé byly Mirotice poničeny v husitských válkách a prodejem se pak staly poddanským městečkem pánů z Rožmitálu. Po zrušení Rožmitálské zástavy roku 1544 připadly Mirotice správou ke královskému hradu Zvíkovu.

Úsilí o úplné a nezávislé samosprávní postavení vyvrcholilo roku 1562 zřízením vlastní radnice. V následujícím období město získalo celou řadu privilegií. Slibný hospodářský rozvoj byl načas zpomalen velkým požárem v roce 1575, při němž shořelo 50 domů. Při vpádu Pasovských roku 1611 však bylo městečko tak poničeno, že se muselo po krátkém vykoupení opět zaprodat v poddanství.

Ani třicetiletá válka se Miroticím nevyhnula. V letech 1639 až 1648 byla zkáza městečka dovršena. K novému rozvoji došlo až  po roce 1688, kdy Mirotice, spolu s cerhonickým statkem koupil premonstrátský klášter ve Schläglu. Pod novou vládou došlo k hospodářskému oživení.

Válečné události z roku 1741–1742 se Mirotic příliš nedotkly. V roce 1850 dosáhl počet obyvatel 1600. Dne 18. listopadu 1852 se zde narodil malíř Mikoláš Aleš. Výsadní postavení tržního a formanského uzlu ztratily Mirotice po zavedení železnice v r. 1875, která se Miroticím vyhnula.

Na frontách první světové války padlo 34 mirotických občanů. I druhá světová válka si vyžádala své oběti. V koncentračních táborech zahynula celá židovská komunita. Posledních 13 občanů Mirotic zemřelo 29. dubna 1945 při bombardování města.

V poválečném období byla postavena nová radnice a náměstí upraveno do současné podoby. V současnosti pokračuje rozsáhlá výstavba nových rodinných domů.

Miroticím byl dne 1. června 1998 navrácen statut města.

 • Mikoláš Alš (*1852), který zde také už ve svých 4 letech začal s kreslením. Aleš zde žil s přestávkami do roku 1862, kdy nastupuje na studium v Písku. Pak zde pobýval prakticky jen o prázdninách až do roku 1874, kdy po smrti otce trvale odjíždí do Prahy. Na jeho počest jsou každoročně pořádány slavnosti nesoucí jméno Alšovy dny.
 • Matěj Kopecký je druhou významnou osobností Mirotic. Kopecký se zde nenarodil, ale přiženil se sem v roce 1795. Bydlel v Kvíčalovské chalupě v Rybářské ul. čp. 112 (u kostela sv. Jiljí) do roku 1836. S tradicí Matěje Kopeckého souvisí i Mirotické setkání loutek a hudby, které zde od roku 2004 probíhá každoročně koncem srpna.
 • Kostel svatého Jiljí - Kostel je nejvýraznější památkou Mirotic. Nachází se na západ od náměstí. První písemná zmínka je z roku 1254, jeho základy jsou však asi o 100 let starší. Kostel byl několikrát přestavován, naposledy v letech 1870 - 1872 v pseudorománském stylu, který mu zůstal dodnes. Roku 1670 mu byla přistavěna druhá věž (zvonice).
 • Rodný dům Mikoláše Alše - Původní Alšův rodný dům v severozápadní části obce se nezachoval, protože byl zcela zničen při požáru. Na jeho místě byla vystavěna více méně zdařilá replika, ve které je nyní památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého.
 • Židovský hřbitov na severu města s cennými náhrobky a památným dubem
 • Barokní kaplička svatého Jana Nepomuckého na břehu Lomnice na severovýchodním okraji obce u domu čp.151.
 • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1782, v roce 1998 restaurovaná
 • Most přes Lomnici – technická památka z roku 1939
 • Hrobka J. Svěrákové
 • Boží muka na okraji města ve směru na Zvíkov. Druhý používaný název těchto muk je Alšova boží muka.
 • Boží muka v polích pod Průhonem u komunikace vedoucí z Písku do Prahy.
 • Výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému se nachází u silnice na Zvíkov na okraji města, naproti čp.232.
 • Výklenková kaple zasvěcená Panně Marii a svaté Anně se nachází ve zdi u čp. 79.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz