Kasejovice

335 44, Kasejovice, Tel.: +420 371 595 100, mu@kasejovice.cz
Kasejovice/Společnost - Kasejovice
Kasejovice se skládají z místních částí Chloumek, Kladrubce, Podhůří, Polánka, Přebudov, Řesanice a Újezd u Kasejovic.

První písemná zmínka o Kasejovicích je z roku 1264. Městečkem jsou od r. 1350. V této době se v okolí těžilo zlato a byl postaven kostel sv. Jakuba. Městečko bohatlo díky poloze na hlavní zemské silnici Plzeň-Písek-České Budějovice.

Od roku 1465 až do r. 1848, čili téměř 400 let, patřilo městečko pod blízkou obec Lnáře. Od 17. století je v obci malá židovská populace, jež žila do 30. let 18. století volně mezi ostatními a v létech 1730-1848 byli Židé nuceni žít zvlášť ve své vlastní čtvrti – ghettu blízko dnešní školy. Zde se soustředili kolem místní synagogy, jež od II. světové války slouží díky Václavu Mentbergerovi jako muzeum se soustředěnými zachráněnými exponáty. Ghetto je z velké části nepoškozeno, mnoho domů je stále původních. Počet Židů v obci byl většinou kolem 150 obyvatel; tvořili v některých dobách až přes 11 procent populace.

Městečko bylo v 19. století postiženo silným vystěhovalectvím do Ameriky a do velkých měst. I místní židovstvo stagnovalo a v roce 1890 byla židovská obec zrušena a komunita zahrnuta pod město Březnici. Přesto v r. 1878 dostává městys statut města. Od této doby přímo městem prochází lokální železnice Blatná - Nepomuk. Od roku 1897 je ve městě děkanství místo farnosti.

Ve své historii byly Kasejovice mnohokrát postiženy nepřízní osudu, jako například silnými morovými epidemiemi (např. 1680) a zničujícími požáry. V městě je mnoho památkově chráněných a cenných domů. Nad městem je židovský hřbitov, nepoškozený dodnes. Dnes je počet obyvatel přibližně 960, cizinci tvoří 6 procent populace.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status města.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Václav Mentberger ( nar. v Kasejovicích dne 7.1.1886 , zemř. v Plzni 15.12.1969), povoláním vrchní inspektor ČSD
 • Kostel sv.Jakuba - První písemná zpráva o kostele sv. Jakuba v Kasejovicích pochází sice až z r. 1356, jeho historie však sahá ještě o jedno století dále do minulosti. Odborná literatura datuje vznik kostela do doby kolem r. 1270.
 • Kasejovická radnice - Renesanční budova, po několika požárech přestavěna v roce 1868 do dnešní podoby.
 • Židovská synagoga - Pozdně barokní synagoga která v pozdější době prodělala několik stavebních úprav byla postavena ve středu židovského ghetta pravděpodobně v 2. pol. 18. stol.
 • Muzeum - Muzeum je umístěno v budově bývalé židovské synagogy. Od r.1945 začal v této budově shromažďovat nejrůznější sbírky místní rodák Václav Mentberger ( nar. v Kasejovicích dne 7.1.1886, zemř. v Plzni 15.12.1969),povoláním vrchní inspektor ČSD .
 • Židovský hřbitov - Nejstarší písemná zpráva o židovském hřbitově v Kasejovicích na návrší „Na stráži" pochází z r. 1669.
 • Kostel Církve československé husitské
 • Kaple sv.Vojtěcha - Kasejovice
 • Kaple sv.Vojtěcha "v Boučku" z roku 1760 u "zázračné" studánky. U ní byly v minulém století lázně, které rekvizicí měděných kotlů 1914-18 zanikly.
 • Barokní kašna - Kasejovice
 • Památník osvobození -Na paměť osvobození obce 3.americkou armádou 6.května 1945 a příjezdu Čs.obrněné brigády 22.května 1945.
 • Dům č.p.184 na náměstí. Původně zájezdní hostinec údajně postaven dědečkem p.Dietla. Přestavěn na sedm obecních bytů. V přízemí pošta.
 • Památkově chráněný dům č.p.28 - Po levé straně silnice na Písek nedaleko náměstí.
 • Památkově chráněný dům č.p.30 -po levé straně silnice na Písek nedaleko náměstí.
 • Památkově chráněný dům č.p.36 - po levé straně silnice na Písek nedaleko náměstí.
 • Kaplička u silnice směrem na Chloumek z roku 1741.
 • Památný Akát u silnice na Chloumek. Obvod kmene 301 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz