Brandýs nad Orlicí

Náměstí Komenského, 561 12, Brandýs nad Orlicí, Tel.: +420 465 544 211, info@mesto-brandys.cz
Brandýs nad Orlicí/Společnost - Brandýs nad Orlicí
V současnosti Brandýs neztratil nic ze své malebnosti. Stále zde najdete krásné okolí, příležitost k vycházkám i sportování. Město má mateřskou a základní školu, poštu, zdravotnické středisko, lékárnu, jeden hotel a tři restaurace. Výhodou je dobré vlakové a autobusové spojení. Kulturní život navazuje na tradice, zejména Hudební slavnosti se těší velké pozornosti. Již takřka 140 let tady působí pěvecký soubor Žerotín. Ve městě je také knihovna. Na dobré úrovni je i tělovýchova a sport.

Nejstarší část Brandýsa se nazývá Loukoť, doložená k roku 1227. Koncem 13. stol. dal Jindřich z Brandýsa, který pocházel ze saského Brandisa, postavit poměrně velký a pevný hrad. Jeho zbytky dodnes stojí nad městem. Počátkem 14. stol. jej obýval loupeživý rytíř Oldřich. Poté se v držení hradu a panství vystřídala řada panských rodů: páni z Boskovic, krátce Štenberkové, Kostkové z Postupic.

Za nich se Brandýs stal ve 2. pol. 15. stol. významným střediskem Jednoty bratrské. Její zakladatel bratr Řehoř zde zemřel v roce 1474 Bratří zde měli proslulou školu v tzv. bratrském domě, výstavné budově v místech dnešního zámku.

Roku 1503 se stal Brandýs městem s právem mít svůj znak. Hrad byl již opuštěn, za Pernštejnů byl r. 1507 dokonce pobořen. To byl již nedlouho předtím postaven jakýsi zámek, v místech, kde dnes stojí dům čp. 20. Pamětní deska zde připomíná, že právě tady se narodil r. 1564 slavný Karel starší ze Žerotína. Ten v době pobělohorské, po r. 1620, poskytl ochranu a azyl řadě bratrských kněží. Byl mezi nimi také J. A. Komenský v letech 1622 až 1625. Napsal tady několik spisů, zejména slavný Labyrint světa a ráj srdce. V Knize svatebních smluv je záznam o jeho sňatku s Dorotou Cyrillovou. Jejich potomci žijí dodnes. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 jeho pomník. Na radnici byla roku 1957 otevřena Pamětní síň Jana Ámose Komenského. Od 2. pol. 17. stol, a celé 18. století patřil Brandýs Trautmannsdorfům. Ti dali stavět r. 1781 budovu dnešního zámku, za nich byl také postaven kostel Nanebevstoupení Páně.

Po vybudování železnice se stal Brandýs ve 2. pol 19. stol. vyhledávaným letoviskem, kam zajížděli hosté často zdaleka. Byly mezi nimi významné osobnosti – prof. T. Masaryk, spisovatel Julius Zeyer, K. V. Rais, později Alois Jirásek a další. Na přelomu 19. a 20. stol. byl Brandýs místem pobytu „krále houslí“ Františka Ondříčka a jeho hostů, členů Českého kvarteta, malířů atd. Všichni obdivovali malebné roubené chalupy, kde se stále tkalcovalo, památky po Žerotínech, např. pomníček připomínající hrobku Žerotínů, ale i krásnou přírodu. V roce 1898 zahájil provoz Vodoléčebný, dnes Rehabilitační ústav.

  • Pamětní síň Jana Amose Komenského - Náměstí Komenského 203
  • Kostel Nanebevstoupení P. Ježíše
  • Socha Panny Marie na náměstí
  • Socha svatého Jana Nepomuckého u Tiché Orlice
  • Pomník Jana Amose Komenského v údolí
  • Pomník obětem fašismu u školy
  • Nemocnice, rehabilitační ústav s parkem
  • Tělocvična (sokolovna)
  • Zřícenina hradu a raně barokní zámek
  • Přírodní bludiště – labyrint v Brandýse nad Orlicí a Poutníkova stezka budovaná občanským sdružením Brandýs ve světě.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz