Jablonec nad Jizerou

512 43, Jablonec nad Jizerou, Tel.: +420 481 591 922, mesto@jablonecnjiz.cz
Jablonec nad Jizerou/Společnost - Jablonec nad Jizerou
Velmi významnou roli v životě města zaujímá tělovýchova a sport. Místní tělovýchovná jednota Sokol sdružuje 8 sportovních oddíl, z nichž největší je fotbalový a lyžařský. Nejslvnější je oddíl skibobistů, pyšní se několika mistrovskými tituly ze světových šampionátů. Sportoviště a tělovýchovná zařízení (lyžařské vleky a tratě, sportovní areál v Pilišťatech, tenisové kurty, víceúčelová sportovní hala v objektu kulturního domu skýtají všem možnost bohatého sportovního vyžití v každém ročním období.

Výhodou města je příznivé klima v každém ročním období, neboť je účinně chráněno před extrémními výkyvy počasí. Tento jev je vysvětlován dvěma způsoby. Jednak údajnou náklonností vládce našich hor - Krakonoše, kterou městu trvale projevuje, a jednak polohou v téměř dokonalém sevření mezi zalesněnými kopci po obou stranách řeky Jizery. Ty městu vytváří jakousi přírodní ochrannou hradbu.

Roku 1492 se v dochovaných pramenech zmiňuje dřevěný farní kostel - jeden z prvních v tomto kraji, zmínka o něm byla i první zmínkou o vsi Jablonec. V roce 1896 byl Jablonec povýšen na městys. O povýšení vesnice na městys rozhodl císař František Josef I. 14. února 1896 a příslušné privilegium nese datum 7. července 1896. Jablonci byl tehdy udělen i nový znak, jehož symbolika zahrnuje jak jméno lokality, tak její dominantu - kostel svatého Prokopa. V roce 1916 je na žádost městského zastupitelstva rozšířen název obce Jablonec na Jablonec nad Jizerou. V roce 1971 byl Jablonec nad Jizerou povýšen na město. (Zdroj: Wikipedie)

  • Kostel svatého Prokopa
  • Fara
  • Pamětní deska P. Metelky
  • Dub v Jablonci nad Jizerou, památný strom
  • Městský dům
  • Venkovské domy
  • Venkovská usedlost

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz