Zásmuky

Komenského náměstí, 281 44, Zásmuky, Tel.: +420 321 796 401, podatelna@zasmuky.cz
Zásmuky/Společnost - Zásmuky
Most ve Vlčím dole je významným dokladem historického dopravního stavitelství. Přesná doba výstavby mostu není známa, podle svého charakteru mohl vzniknout zřejmě v 18. století. Na mostě byla osazena socha sv. Jana Nepomuckého. Integrální zavázání soklu sochy do zdiva mostu naznačuje, že most v dnešní podobě mohl vzniknout nejdříve ve 30. letech 18. století, během rozšíření kultu světce. Kromě přístupu ke mlýnu sloužil patrně také jako silniční most na staré trase Kutnohorské silnice. Most ztratil funkci z větší části již po převedení trasy komunikace jižním směrem přes Doubravčany na sklonku 18. století a definitivně po zániku mlýna ve Vlčím Dole ve druhé polovině 20. století. Díky tomu však unikl modernizaci či likvidaci a dochoval se v intaktní podobě. Socha sv. Jana Nepomuckého je zachycena ještě na pohlednici z doby okolo roku 1909, údajně byla svržena ve 20. letech 20. století.

První zmínka o obci Zásmuky se datuje k roku 1285, kdy byl majitelem zdejšího panství Sulislav ze Zásmuk. Ve století 14. a 15. patří panství rodu Zásmuckých ze Zásmuk. V roce 1533 kupuje Zásmuky Adam z Říčan, v roce 1542 byly povýšeny na město a obdařeny městským znakem. Od roku 1583 se zde střídali různí majitelé, v roce 1637 připadly Zásmuky Janu Rudolfovi, hraběti ze Šternberka. Šternberkové vlastnili město a okolní vsi nepřetržitě 311 let až do roku 1948. V roce 1992 byl Zásmukám vrácen statut města.

 • František Kmoch *1848 Zásmuky - +1912 Kolín - Kapelník, hudební skladatel, založil vlastní dechový orchestr. Upravoval lidové písně, skládal vlastní skladby – pochody i taneční hudbu. Popularizoval českou hudbu doma i ve světě. Nejznámější jsou jeho pochody Kolíne,Kolíne, Muziky, muziky, Na stříbropěnném Labi a sokolský pochod Lví silou.
 • Jan Douša *1909 Zásmuky - +1974 Pardubice - Učitel, sbormistr, Již během svých studií v 17 letech připravoval pro zásmuckou sokolovnu prázdninové revue. Od roku 1939 působil jako učitel a dirigent pěveckého sboru Pernštýn v Pardubicích, zde spolupracoval se zásmuckým rodákem Antonínem Vendlem.
 • Jaroslav Janovský *1880 Zásmuky - +1930 Frýdek-Místek - Vojenský kapelník, Jako důstojník sloužil na severní Moravě, ale také v Rusku. byl velmi úspěšným vojenským kapelníkem, pořádal koncerty spojených vojenských hudeb. Je autorem četných skladeb.
 • Josef Trumpus *1887 Zásmuky – 1975 Praha - Varhaník, skladatel, Působil v Praze jako varhaník a ředitel varhanické školy. Je autorem řady chrámových skladeb.
 • Antonín Vendl *1873 Zásmuky – +1965 Pardubice - Učitel, sbormistr, Padesát let byl vůdčí osobností městského hudebního života v Pardubicích. Spolupracoval zde se zásmuckým rodákem Janem Doušou.
 • Milota Zdirad Polák *1788 Zásmuky – +1856 Vídeň - Voják, básník, prozaik, Byl jedním z nejvýznamnějších obrozeneckých básníků, je autorem sbírky Vznešenost přírody a prvního českého obšírnějšího cestopisu Cesta do Itálie.
 • Rudolf Illový *1881 Zásmuky – +1943 Terezín - Básník, novinář, Byl redaktorem Práva, napsal sbírky sociální poezie Květy a Kročeje, překládal a editoval poezii.
 • Anton Vlastimil Cebuský *1816 Zásmuky – +1884 Vídeň - Novinář, autor učebnice, Napsal Českou mluvnici pro Němce, podle které se vyučovala čeština v různých ústavech monarchie.

 

 • Zámek Zásmuky - Zámek je postavený na místě staré tvrze, vzniklé v 15. století. Postupně upravován podle stále se měnící funkce. V současné době sanována hlavní budova, která byla vrácena restitučním řízením ve formě porušených obvodových zdí.
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1900 - 1903 na místě barokního kostela, vzniklého přestavěním románské kaple z roku 1352. Vnitřní výzdoba pochází z dílny pana Buška ze Sychrova.
 • Mariánský sloup - Mariánské sousoší, vytesané z pískovce, je z roku 1700.
 • Bývalý františkánský klášter s kostelem Sv. Františka Serafínského - Františkánský klášter založený roku 1692 rozhodnutím pana Adolfa Vratislava. V roce 1694 byla dokončena stavba klášterního kostela  poslední úpravy kláštera samotného. Za významnou lze považovat klášterní knihovnu, která byla roku 1950 současně s násilným ukončením působení Františkánského řádu zcela zlikvidována. Klášterní kostel má oltář z roku 1695 - 1702. Výzdoba dalších oltářů pochází z 30. let 17. století.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz