Jistebnice

Náměstí, 391 33, Jistebnice, Tel.: +420 381 273 301, obec@jistebnice.cz
Jistebnice/Společnost - Jistebnice
Jistebnice se připomíná jako trhová ves již v roce 1262, kdy byla v držení pánů z Rožumberka. V 15. století v době husitských bouří odešlo mnoho jistebnických občanů do nově založeného Tábora, jehož spoluzakladatelem byl husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice.

Z této doby pochází slavný Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského chorálu Kdož sú boží bojovníci. Kancionál který byl nalezen na faře v r.1872 Leopoldem Katzem. Originál je uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze, kopie v Pamětní síni Richarda Laudy v Jistebnici.
    

 • Pavel Jistebnický Spongopeus (okolo 1550–1619), český hudební skladatel
 • Petr Hromádka, husitský kněz, zakladatel Tábora
 • André Simon, novinář;
 • Rudolf Kukač (1889-1957), profesor statiky pozemních staveb a rektor ČVUT.
 • v Zámečku Pamětní síň rodáka Richarda Laudy, malíře a grafika
 • V Makově se narodil Jan Vítězslav Dušek (1891-1966), jeden z nejvýznamnějších jihočeských sochařů třicátých let 20. století (žák francouzského sochaře Bourdella), Dušek je autor mnoha soch, pomníků, pamětních desek nejen na jihu Čech.
 • Na jistebnickém hřbitově je pohřben Alfons Ferdinand Šťastný (1831-1913) – známý „padařovský prorok“ - svérázný myslitel a agrární politik. V nedalekém Padařově je jeho památník.
 • Jan Víšek - architekt
 • Tvrz - na jihovýchodním okraji města. Pozůstatky tvrze – dvě půlválcové bašty na východní straně jsou zřetelné dodnes; (třetí byla jen zčásti zachovaná na konci dvora), v přízemí má klenuté prostory; v roce 1638 byla zčásti zbořena a zachovaly se jen zdi, koncem 17. století byla obnovena, mezi nárožní bašty vestavěno jednopatrové křídlo,také sýpka a stáje. V areálu býval byt ředitele velkostatku, kanceláře a archív panství. Do roku 1924 tu byl také místní pivovar. Od padesátých let 20. století byl v areálu provoz místní „továrny“ (kovovýroba) a sklady a dále byty.
 • Zámek - stojí na jižním okraji města, byl vybudován v 19. století rodem Nádherných z Borotína ve stylu anglické gotiky a obklopený rozsáhlým anglickým parkem. Později zámek vlastnil Robert Scholle. Od poloviny 20.století byl celý zámek a park dlouhá desetiletí užíván čs.armádou, po roce 1990 byl objekt (a pozemky) vrácen v restituci synovi Petru Schollemu.
 • Zámeček - Vlašský dům - na náměstí, (pochází zřejmě ze 16. století), první zmínky uvádějí, že po roce 1545 byl vlastníkem Martin Vančata z Vratkova; pak Zikmund Karpíšek; od roku 1573 Diviš Doudlebský; v roce 1576 Jiřík Šejnoha. V letech 1587-1590 budovu vlastnili bratři Michal a Jan.Marie ze Sonethu (italská rodina - asi tedy Vlaši), v roce 1590 „Vlašský dvůr“ koupila Anna Smolíková a přenechala jej vrchnosti. Další bližší údaje nejsou k dispozici, později Zámeček sloužíval k přechodnému ubytování Jana i Otmara Nádherných.
 • Kostel Archanděla Michaela - na náměstí stojí původně gotický kostel Archanděla Michaela ze 14. století, postavený Rožmberky na místě starší románské stavby. Varhany v kostele postavil roku 1636 Pavel Rosol, po poškození (asi Švédy) byly opraveny roku 1656. Nové varhany od firmy Škopek z Tábora jsou v kostele od roku 1901. Na věži je zavěšen zvon z roku 1515 vyrobený pražským zvonařem Bartolomějem.
 • Kaple sv. Magdalény - stojí na návrší Vyšehrad nad městem. Ke kostelíku - kapli svaté Máří Magdaleny vedla křížová cesta, dochovalo se 13 kamenných křížů. Původní kapli z roku 1347 nechal vystavět Petr I. z Rožmberka, současnou kapli vystavěl r. 1861 šlechtic Ludvík Karel Nádherný.
 • Židovský hřbitov
 • Kašna svatého Jana Nepomuckého na náměstí
 • Most se sochou svatého Jana Nepomuckého
 • Pomník padlým vojínům - na náměstí; dílo sochaře J.V.Duška, základní kámen položen v roce 1925, slavnostně odhalen byl 27.června 1926Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz