Žebrák

Náměstí, 267 53, Žebrák, Tel.: +420 311 533 121, sekretariat@mestozebrak.cz
Žebrák/Společnost - Žebrák
Historie středověkého královského komorního města Žebrák je stará více než 600 let. První písemně doložené datum o Žebráku pochází z roku 1280. Archeologické výzkumy však potvrzují, že toto území bylo osídleno již v 5.tisíciletí před naším letopočtem, kdy v západní části města existovala rozlehlá osada kmene s volutovou keramikou a v polovině 4.tisíciletí př.n.l. ji vystřídal lid s keramikou vypíchanou. V době laténské, někdy kolem 1.stol. př.n.l. se zde usadili Keltové. Nejstarší nálezy po slovanském osídlení pocházejí z 9. století. Osada Žebrák byla založena pravděpodobně v 2. pol. 12. století. Ve 13. století se stal Žebrák již rušným tržištěm a známým místem na obchodní stezce, která odnepaměti spojovala Prahu s Plzní a pokračovala dále do Bavor. Většího rozmachu se městu dostalo od 14. století za vlády Lucemburků, kdy král Václav IV. povýšil Žebrák 7. ledna 1396 na město. K nejlepším dobám města však patří 16. století a léta další, kdy Žebrák získává řadu městských práv. 18. století patří k období, kdy Žebrák svými osobnostmi vstupuje do doby národního obrození. Léta 19.století jsou charakterizována rozvojem spolkové činnosti, v níž přední místa zaujímají "Spolek divadelních ochotníků" (od roku 1812), "Sokol" (od roku 1869), "Slovanská lípa" (1848), pěvecký spolek "Hlahol" (1864) a další. V tomto období jsou též položeny základy budoucímu průmyslovému rozvoji města ( v r. 1872 vzniká z původní zámečnické dílny pozdější strojírenský závod firmy Volman, dnes INTOS spol. s r.o.) V blízkém okolí města se nacházejí zříceniny středověkých hradů Žebrák a Točník.

 • Šebestián Hněvkovský (1770 – 1847), národní buditel a básník
 • Vojtěch Nejedlý (1772 – 1844), kněz a vlastenecký básník
 • Jan Nejedlý (1776 – 1834), český básník, překladatel, redaktor i vydavatel knih a časopisů
 • Ludvík Vorel (1829 – 1900), historik a politik
 • Oldřich Nejedlý (1909 – 1990), československý fotbalista
 • Karel Kyncl (1927 – 1997), publicista, reportér a novinář
 • hrad Žebrák (nachází se ale na území sousední obce Točník)
 • kostel sv. Rocha
 • Barokní kostel sv. Vavřince z roku 1780
 • poslední socha sochaře Levého umístěná na hřbitově
 • pomník Jana Husa
 • pivovar

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz