Solnice (okres Rychnov nad Kněžnou)

Masarykovo náměstí, 517 01, Solnice, Tel.: +420 494 596 151, mu@solnice.cz
Solnice/Společnost - Solnice
Ve městě je několik historických staveb, které stojí za povšimnutí.

V prvé řadě je to barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele z let 1681 - 1686. V létech 1869 - 1870 byl pseudoslohově opraven. Hlavní oltář je z roku 1717, cínová křtitelnice pochází z roku 1591 a varhany z roku 1766. Přilehlá fara je z 2. poloviny 17 století.

Na hřbitově je novorenesanční kostel Nejsvětějšího srdce Páně z let 1903 - 1904. V současné době je ve stavu, kdy by potřeboval opravu, jeho zařízení je vystěhováno a proto není přístupný veřejnosti.

Hřbitov v SolniciRadnice v empírovém slohu pochází z let 1829 - 1835. Na náměstí před radnicí stojí Mariánský sloup z roku 1714.

Na křižovatce silnice k firmě ŠKODA AUTO a polní cesty, jihovýchodně od města, je smírčí kamenný kříž.

U silnice směrem na Častolovice stojí kaplička Bolestné Panny Marie.

První písemná zmínka o Solnici je již z roku 1321, kdy držitel a pán Jan z Meziříčí daroval kostelní podací v Solnici Zderazskému klášteru, konventu Křížovníků s červenou hvězdou. V tu dobu byla Solnice pravděpodobně hradiskem.

Kostel SolniceV roce 1359 solnické kostelní podací darovali Meziříčtí bratři Jan a Vznata ze Skuhrova pražskému řádu Cyriaků (Křížovníci s červeným srdcem-bílí křížovníci-Cyriaci). Cyriaci vlastnili v Solnici klášter, který podle písemných záznamů vypálili husité při svých výpadech po Čechách.

Roku 1386 darovali bratři Meziříčtí Jan a Jaroslav městu plné právo hradecké. Podle tohoto práva byli obyvatelé města "osvobozeni od všech robot a podělků a zdejší krčmáři od všeho cla". Od tohoto roku je Solnice považována za plnoprávné město.

Město Solnice pravděpodobně vzniklo na obchodní cestě, která spojovala pobaltské země se západními a jižními zeměmi. Solnice už od samého začátku byla svým plošným založením (soustředěním domů kolem náměstí) městem. Tvrz z roku 1558 byla později (r. 1699) přestavěna na panskou hospodu. Vnější vzhled zůstal v podstatě zachován. Jako hospoda byl "Zámeček" ,jak zní vžitý název tohoto objektu, v provozu ještě v polovině dvacátého století. V roce 1949 zde byl natáčen film "Hostinec u kamenného stolu". Nyní je tento objekt přestavěn na hotel.

Jsou dvě verze, jak vzniklo jméno města. První verzí je, že na tomto místě Mariánský sloup na náměstí v Solnicistála celnice (czollnic) a z toho vznikl název Solnice. Druhou verzí je odvození názvu z druhu zboží, které se nejčastěji po této obchodní cestě přepravovalo a v místě dnešní Solnice i skladovalo, a sice podle soli. Žádná z těchto verzí však není ničím podložená a proto se můžeme jen dohadovat, která z těchto verzí je blíže pravdě.

  • Spisovatel Josef Ehrenberger (1815–1882) tu působil jako kaplan a farář; za zásluhy o rozvoj regionu byl jmenován čestným občanem města.
  • Václav Kalous (1715–1786), český skladatel chrámové hudby.
  • Kostel Umučení svatého Jana Křtitele
  • Sloup se sochou Panny Marie
  • Radnice na náměstí
  • Zámek Solnice
  • Fara

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz